Zażalenie na postanowienie - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zażalenie na postanowienie - omówienie - strona 1 Zażalenie na postanowienie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zażalenie na postanowienie
Zażalenie jest to środek prawny, który przysługuje od postanowień, ale tylko tych co do których kodeks wyraźnie stanowi, że przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli przepisy kodeksu milczą, albo wyraźnie określają, że konkretne postanowienie jest ostateczne zażalenie nie służy. W takim przypadku gdy zażalenie nie służy postanowienie będzie można zakwestionować wyłącznie w drodze tak zwanego niesamoistnego środka prawnego a mianowicie odwołania od decyzji. Jest jeden warunek, że sam niesamoistny środek zaskarżenia może odnosić się jedynie do postanowień i zarządzeń wydanych w I instancji.
Uzupełnienie wykładu od słów” nic nie słychać 20 sek.”(strona nr.1)
Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.
Terminy do wnoszenia poszczególnych środków prawnych.
1 Postanowienie jako akt procesowy jest najmniej istotne -7 dni.
2 Odwołanie do organu wyższego stopnia - 14 dni.
3 Skarga do sądu administracyjnego - 30 dni.
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, chociaż organ ,który wydał to postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się do zażalenia odpowiednie przepisy dotyczące odwołania. Zakaz reformationis in peius także obowiązuje.
!!! Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.!!! WAŻNE
Jest to środek prawny służący od wydanej w I instancji decyzji przez Ministra bądź Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Charakter prawny tego środka prawnego wywołuje skrajne wątpliwości w literaturze i w orzecznictwie.
Zgodnie z Art. 15 k.p.a. postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne.Jednocześnie od decyzji wydanej przez Ministra lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie można złożyć odwołania ponieważ nad tymi organami nie ma żadnego organu wyższego stopnia.
W Art. 127 par. 3 k.p.a. ustawodawca przyjął następujące rozwiązanie:
„Od decyzji wydanej w I instancji przez Ministra lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze odwołanie nie służy”. Jednak strona niezadowolona z takiej decyzji może zwrócić się do organu ,który wydał tę decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Do tego wniosku stosuje się przepisy dotyczące odwołania.Oznacza to ,że organ który ponownie rozpatruje sprawę korzysta z Art. 138(dot. Organu odwoławczego).
Powstają jednak wątpliwości czy wszystkie decyzje z Art. 138 organ może stosować.
Decyzja kasacyjna z Art. 138 par. 2 - czyli decyzja uchylająca dotychczasową decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz