Uniwersytet Łódzki - strona 9

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Jurysdykcja państwa.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2121

V. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Jurysdykcja państwa. 1. Elementy statuujące „państwowość” W rozumieniu prawa międzynarodowego państwem jest podmiot, który spełnia łącznie 4 podstawowe warunki: Stała ludność - nie ma znaczenia liczba ludności Określone terytorium - terytorium lądowe...

Prawo pracy - źródła prawa, podstawy zatrudnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2436

Makowski. Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: układ zbiorowy pracy, podstawy zatrudnienia, charakter zatrudnienia pracowniczego na podstawie umowy o pracę, umowa na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas wyk...

Prawo pracy - zwolnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2114

Makowski z UŁ (Uniwersytet Łódzki). Notatka liczy 9 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: forma reprezentacji zbiorowej pracowników tymczasowych, zwolnienia grupowe, zakres ochrony szczególnej w związku ze zwolnieniami grupowymi, pracownik zwolniony z przyczyn nie...

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2324

Prowadzący to dr D. Makowski z UŁ (Uniwersytet Łódzki). Notatka liczy 14 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na tematy takie, jak: przedmiot i systematyka prawa pracy, zbiorowe prawo pracy, kryterium podmiotowe, zasada wolności nawiązywania stosunku pracy, charakterystyka źródeł prawa...

Prawo cywilne, umowy - wykład I, II

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1596

in. zagadnienia takie jak: swoboda decyzji o zawarciu umowy, swoboda wyboru kontrahenta, swoboda w zakresie ustalenia treści umowy, umowa nazwana, sposoby zawierania umów. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: przedstawicielstwo, umowa przedwstępna, negocjacje, przetarg, aukcja, ...

Prawo cywilne, umowy - wykład VI, VII

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2408

in. zagadnienia takie jak: sprzedaż z zastrzeżeniem własności, sprzedaż na prośbę, prawo pierwokupu, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowa hotelowa, umowa sprzedaży, formy umowy sprzeda...

Prawo cywilne - zobowiązania umów część szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2688

in. zagadnienia takie jak: rodzaje umów, sprzedaż, zamiana, darowizna, kontraktacja, najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa o dzieło, umowa przechowania, umowa składu. Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: umowa komisu, umowa sped...

Prawo cywilne - rodzaje umów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2555

...sprzedaż (emptio-venditio) : -sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy i wydania rzeczy , a kupujący do zapłaty ceny i odebrania rzeczy - forma pisemna (ad probationem) - przy wartości większej niż 2 000 zł - forma notarialna - sprzedaż nieruchomości , użytkowanie w...

Podstawy prawa karnego - działy, pojęcie, funkcje, zasady

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2751

Podstawy prawa karnego Prawo karne to przedmiot fundamentalny i jest inne niż pozostałe gałęzie prawa, ponieważ mają one regulować zachowanie człowieka w określonej sytuacji (stąd są one nazywane sektorami). Prawo karne nie reguluje działalności człowieka w jakimś sektorze i w ogóle nie nadaje się...

Podstawy prawa karnego - normy, sankcja, dyspozycja, wykładnia i analo...

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2499

Medycyna sądowa zajmuje się badaniem zmian na ciele człowieka związanych z przestępstwem. Niegdyś zajmowała się głównie zabójstwami. Zaczynała od ustalania chwili zabójstwa, sposobem zabicia człowieka itd. Psychiatria sądowa wiąże się tym, co dotyczy poczytalności sprawców przestępstw. Kiedyś nie ...