Uniwersytet Łódzki - strona 144

Audyty wewnętrzne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Audyty wewnętrzne Audyt - ocena sprawdzenia dokumentacji systemu jakości tj. przegląd procedur ogólnych, instrukcji, sprawdzenia aparatury itp. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 nakłada na laby obowiązek opracowania planu audytów wewnętrznych

Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja Wybór metod: Lab powinno stosować właściwe metody badawcze włącznie z metodami pobierania próbek, które: Spełniają wymagania klienta (lekarz, producent) Są właściwe do badań, których lab się podejmuje Są publikowane w normach międzynarodowych lub kraj...

Organizacja ISO 17025 - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Organizacja ISO 17025 Integracja wymagań norm ISO 9001 i ISO 17025 ISO 9001 - systemy zarządzania jakością ISO 17025 - ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów ISO 10012 - wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego ISO 9001 ISO 17025 ISO 17025 4. System zarzą...

Personel ISO 17025 - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Personel ISO 17025 Należy określić kwalifikacje personelu, zależnie od wymagań, na podstawie właściwego wykształcenia, przeszkolenia, doświadczenia. Należy określić odpowiednie kompetencje dla: Obsługujących określone wyposażenie Przeprowadzających badania Oceniających wyniki Podpisujących spr...

Pozostałe wymagania dotyczące zarządzania ISO 17025 - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Pozostałe wymagania dotyczące zarządzania ISO 17025 Nadzór nad dokumentacją Dokument Systemu Zarządzania Jakością powinien zawierać: Datę wydania i/lub nowelizacji Numerację stron Ogólną liczbę stron lub znak oznaczający koniec dokumentu Instancję wydającą (opracował, sprawdził, zatwierdził) ...

System jakości ISO - polityka jakości, dokumentacja

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 70
Wyświetleń: 490

System jakości ISO - polityka jakości, dokumentacja Laboratorium powinno: Ustanowić, wdrożyć i utrzymać system jakości Udokumentować swoją politykę, systemy, procedury, instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badan i/lub wzorcowań Dokumentacja systemu jakości powinna być p...

Zarządzanie procesami - definicje, omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 133
Wyświetleń: 413

ZARZĄDZANIE PROCESAMI 1. PROCES TO UPORZĄDKOWANA SEKWENCJA DZIAŁAŃ, W WYNIKU KTÓRYCH KLIENT OTRZYMUJE PRODUKT (WYRÓB LUB USŁUGĘ). 2. PROCES TO PRZEKSZTAŁCENIE WEKTORA WEJŚCIA W WEKTOR WYJŚCIA Proces jako strumień wartości 1. Produkt jako wartość 2. Strumień wartości to zespół wszystkich konkret...

Zarządzanie produkcją - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 84
Wyświetleń: 427

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Cele działania organizacji komercyjnej • Podstawowymi celami są: ciągły wzrost wartości organizacji poprzez zwiększanie aktywów materialnych i niematerialnych oraz zagwarantowanie długotrwałych i odpowiednio wysokich dochodów właścicielom. • Sposobem realizacji celów podstaw...

Zarządzanie zapasami - definicje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw
Pobrań: 133
Wyświetleń: 672

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Definicje zapasów • zapasy to zbiór surowców, materiałów, półproduktów, który umożliwia nieprzerwane wytwarzanie produktów, zgodne zamówieniami klientów • zapasy to wszystkie nieużywane zasoby każdego rodzaju, które mają potencjalną, ekonomiczną wartość • zapasy to wszelkie ...

Zarządzanie zdolnościami operacyjnymi - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie zdolnościami operacyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

ZARZĄDZANIE ZDOLNOŚCIAMI OPERACYJNYMI Zdolności operacyjne wynikają z ilości i jakości zasobów, ich konfiguracji oraz sposobów ich wykorzystania. Poziom zdolności operacyjnych to wielkość produkcji jaka może być wytworzona w określonym czasie. • potencjalna (projektowana) • rzeczywista STRATEGIC...