Uniwersytet Łódzki - strona 143

Elektronowy rezonans paramagnetyczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Elektronowy rezonans paramagnetyczny EPR- Elektronowy rezonans paramagnetyczny (ESR- Elektronowy rezonans spinowy) Metoda stosowana w badaniach subs paramegnetycznych, czyli mających niesparowany elektron. Niesparowany elektron- nieparzysta liczna elektronów. Centra paramegnetyczne występują w:...

Oznaczanie aktywności katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3381

Oznaczanie aktywności katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej Zasada oznaczenia aktywności katalazy: Pomiar aktywności katalazy opiera się na pomiarze szybkości rozkładu substartu- natlenku wodoru: H2O2 H2O + O2 Act CAT = ΔA240/0,0145 gdzie: ACAT - aktywność enzymu ΔA240 - szybkość spadku absor...

Oznaczanie azotynów (azotanów III) w wodzie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

Oznaczanie azotynów (azotanów III) w wodzie Zasada oznaczania: Polega na reakcji mleczanu 6,9-diamino-2-etoksyakrydyny (ivenol) z jonami azotanowymi w środ kwaśnym (w obecności stężonego HCl). Powstały zw posiada różowo-malinowe zabarwienie, które mierzy się spektrofotometrycznie przy dł fali 520...

Oznaczanie związków chlorofenolowych metodą chromatograficzną - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Oznaczanie związków chlorofenolowych metodą chromatograficzną Do tej pory zsyntetyzowano ponad milion związków chemicznych, przy czym większość z nich wprowadzono w sposób zamierzony lub niezamierzony do środowiska przyrodniczego. Na podstawie 4 głównych kryteriów wybrano (Agencja Ochrony Unii Eur...

Oznaczenie aktywności acetylocholinoesterazy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2485

Oznaczenie aktywności acetylocholinoesterazy Zasada oznaczenia acetylocholinoesterazy: Enzym acetylocholinoesteraza hydrolizuje dodawany jako substrat jodek acetylotiocholiny na kwas octowy i tiocholinę. Tiochilina łączy się z połową DTNB (odczynnik Ellmana). Druga połowa jon 5-tio-2-nitrobenzoeso...

Postępowanie analityczne w poszukiwaniu nieznanej trucizny - omówieni...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Postępowanie analityczne w poszukiwaniu nieznanej trucizny Podczas poszukiwania nieznanej trucizny często przy braku jakiejkolwiek informacji dotyczącej czynnika sprawczego zatrucia należy wykonać pełną analizę materiału biologicznego. Analiza polega na odpowiednim podzieleniu materiału badanego i...

Wprowadzanie standardów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Wprowadzanie standardów w wielu dziedzinach ułatwia, przyspiesza i zmniejsza koszty wykonywanych zadań. Tak samo jest w logistyce. Dzięki wprowadzeniu międzynarodowych standardów zarządzanie sprawnym przepływem materiałów staje się łatwiejsze. Dotyczy to w głównej mierze opakowań. Mając jeden rodzaj...