Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 174

Umowny dział spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Umowny dział spadku Umowa o dział spadku jest właściwie umową o przeniesienie własności w takim zakresie , w jakim dotyczy rzeczy należących do spadku. Przy umowie o dział spadku należy zachować formę odpowiednią dla rozporządzeń poszczególny...

Umowy jako źródło zobowiązań w ogólności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2093

Umowy jako źródło zobowiązań w ogólności I. Pojęcie umowy. Źródła prawa regulujące umowy Umowa obejmuje zgodny zamiar stron doprowadzenia do powstania, zmiany lub ustania skutków prawnych . Tę zgodność oświadczeń woli stron określa się jako konsens. Skutkiem zdarzenia prawnego - zawarcia umowy - mo...

Uprawnienia wierzyciela - obowiązki dłużnika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1470

Uprawnienia wierzyciela - obowiązki dłużnika I. Charakter więzi prawnej Stosunki zobowiązaniowe należą do tej kategorii stosunków cywilnoprawnych, które stwarzają miedzy uczestnikami więzi o charakterze względnym tzn., że są one skuteczne tylko między stronami stosunku cywilnoprawnego, jest to skut...

Ustanowienie spadkobiercy - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Ustanowienie spadkobiercy Ustanowienie spadkobiercy to termin techniczno - prawny zarezerwowany dla powołania spadkobiercy w testamencie (powołanie jest pojęciem szerszym, bo dotyczy także powołania z ustawy). Art. 959. k.c. Spadkodawca może ...

Uwagi ogólne o czynach niedozwolonych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Uwagi ogólne o czynach niedozwolonych I. Pojecie czynu niedozwolonego Czyn niedozwolony - ( łać. delictum) - samoistne źródło zobowiązań, niezależne od istnienia wcześniejszego zobowiązania, pojęcie jest szersze niż tradycyjny łaciński „delikt”, gd...

Uwagi ogólne o wykonywaniu zobowiązań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Uwagi ogólne o wykonywaniu zobowiązań I. Charakter prawny wykonywania zobowiązań. Zasada generalna Generalną zasadą prawną określającą, co rozumie się przez wykonanie zobowiązania, tudzież wskazuje na cechy, jakim to wykonanie ma odpowiadać jest norma art. 354 KC . Zobowiązanie ma być wykonane prz...

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania [rebus sic stanibus] Doświadczenie wskazuje, że rygorystyczne traktowanie zasady pacta sunt servanta prowadzi niekiedy do rezultatów rażąco niesprawiedliwych. Art. 357[1 ]. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączo...

Wydziedziczenie w prawie polskim

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

Wydziedziczenie Wydziedziczenie w prawie polskim jest to pozbawienie osoby uprawnienia do zachowku - nie jest zatem wydziedziczeniem pominięcie w testamencie. Art. 1008. k.c. Spadkodawca mo...

Wygaśnięcie zobowiązań - przyczyny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1099

Wygaśnięcie zobowiązań I. Przyczyny wygaśnięcia zobowiązań w ogólności Zobowiązanie wygasa gdy wierzyciel jest zaspokojony wraz z otrzymaniem należnego świadczenia jak i odszkodowaniem . Oprócz tych dwóch przyczyn istnieje wiele innych. Zobowiązanie wygasa z zaspokojeniem wierzyciela , gdy ma miej...

Wykonawca testamentu - zakres obowiązków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Wykonawca testamentu Wykonawcę testamentu powołuje się w celu jednolitego zarządu spadkiem do momentu jego działu, a także wskazanie osoby mającej dopilnować zaspokojenie długów spadkowych i wykonania zapisów i poleceń, oraz zapobiega powstaniu sporów na tym tle pomiędzy spadkobiercami lub zapisobi...