Wygaśnięcie zobowiązań - przyczyny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie zobowiązań - przyczyny - strona 1 Wygaśnięcie zobowiązań - przyczyny - strona 2

Fragment notatki:

Wygaśnięcie zobowiązań I. Przyczyny wygaśnięcia zobowiązań w ogólności Zobowiązanie wygasa gdy wierzyciel jest zaspokojony wraz z otrzymaniem należnego świadczenia jak i odszkodowaniem . Oprócz tych dwóch przyczyn istnieje wiele innych.
Zobowiązanie wygasa z zaspokojeniem wierzyciela , gdy ma miejsce:
- świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum)
- potrącenie (compensatio)
- odnowienie (novatio)
- złożenie do depozytu sądowego lub złożenie na zachowanie
Zobowiązanie wygasa bez zaspokojenia , gdy ma miejsce:
- zwolnienie z długu przez wierzyciela
- rozwiązanie stosunku prawnego
- wygaśnięcie zobowiązania z powodu nadzwyczajnych wypadków
II. Świadczenie w miejsce wypełnienia Świadczenie w miejsce wypełnienia - zachodzi wówczas, gdy dłużnik zamiast świadczenia, które powinien spełnić zgodnie z treścią zobowiązania ofiarowuje wierzycielowi inne świadczenie, a wierzyciel je przyjmuje. II. Potrącenie Następuje wówczas, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, a jedna z nich zamiast spełnić swoje świadczenie, umarza je przez zaliczenie świadczenia drugiej strony na poczet swojej należności. Są dwa rodzaje potrącenia:
umowne (w drodze umowy wzajemnej)
ustawowe (wśród różnych koncepcji w Polsce wygrała koncepcja jednostronnego oświadczenia woli jednego z wierzycieli - może być dokonane bez woli innej strony i staje się skuteczne z momentem dojścia oświadczenia do adresata. Może być złożone w formie ekscepcji procesowej). Przesłanki ustawowego potrącenia:
musza istnieć dwie wierzytelności, w takich okolicznościach by strony były dla siebie wierzycielami i dłużnikami
obie wierzytelności muszą istnieć między tymi samymi osobami (wyłączenie osób trzecich - wyjątek dotyczący przelewu wierzytelności)
obie wierzytelności muszą być jednorodzajowe co do ich przedmiotu, tj. świadczeń (pieniądze i rzeczy genus o tej samej jakości), miejsce nie ma znaczenia, powinien być co do niego dokonany obrachunek dodatkowy
obie wierzytelności muszą być wymagalne, odroczenie wykonania przez sąd albo bezpłatnie przez wierzyciela nie przeszkadza
obie wierzytelności muszą być w zasadzie zaskarżalne, jednakże gdy wierzytelność przedstawiona do potrącenia jest zaskarżalna to nie ma przeszkody; Wierzytelności przedawnione , wobec z reguły mocy wstecznej potrącenia mogą być potrącone, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło. W przypadku potrącenia ustawowego ma ono moc ex tunc. W przypadku istnienia kilku wierzytelności stosuje się przepisy o zarachowaniu świadczenia na poczet długów. Nie mogą być potrącone: wierzytelności nie ulegające zajęciu, wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania, wynikające z czynów niedozwolonych, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz