Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 106

Badanie rynku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Badanie rynku Na badanie rynku składa się: Analiza rynku - przy pomocy odpowiedzi na następujące pytania: kto będzie korzystał z produktów lub usług firmy z jakiego obszaru można przyciągnąć klientów co charakteryzuje ludność na terenach działalności firmy czy na tych terenach wzrasta liczba lu...

Metody ilościowe oceny rynku, prognoza i podział rynku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Metody ilościowe oceny rynku Ocena rynku pod względem ilościowym lub jakościowym opiera się na danych, które mogą być dwojakiego rodzaju: dane wtórne - informacje, już istniejące dane źródłowe - informacje, które należy zgromadzić po raz pierwszy przy użyciu następujących metod: obserwacja - któr...

Ocena umiejętności przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Ocena umiejętności przedsiębiorcy Najczęstszymi przyczynami wiodącymi do upadku firm są: brak doświadczenia i kapitału niewłaściwa lokalizacja i metody uzyskiwania kredytów zbyt duże zapasy szczególnie niewłaściwego rodzaju nadmierne wydatki osobiste niezaplanowany rozwój przedsiębiorstwa wys...

Podstawy ekonomiczne przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Podstawy ekonomiczne przedsiębiorczości W szerokim rozumieniu zysk to różnica między utargiem całkowitym (U C ) i kosztami całkowitymi (K C ). Z = U C - K C K C = K S + K Z koszty stałe koszty zmienne Koszty stałe są niezależne od rozmiarów produkcji i występują nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo ...

Pojęcie i proces przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Pojęcie i proces przedsiębiorczości W najbardziej szerokim rozumieniu przedsiębiorczość jest działalnością związaną z zainwestowaniem środków w celu otrzymania zysków na podstawie korzyści własnych z pożytkiem społecznym. W ramach teorii ekonomicznej zdolności przedsiębiorcze należą do zasobów tak...

Problemy nauki o przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Problemy nauki o przedsiębiorczości To jaka forma przedsiębiorczości jest eksponowana ma wpływ na określenie zadań z nią związanych. Przedsiębiorczość jest zjawiskiem zarówno indywidualnym jak i społecznym. Istotę przedsiębiorczości indywidualnej wyraża następujący wzór: PI = f (M + C + D + W) f ...

Prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa Podstawowymi elementami prowadzenia firmy są: kupowanie odbiór towaru magazynowanie produkowanie wysyłka Kupowanie Celem kupowania jest znalezienie najlepszych towarów przy określonym oznaczeniu i przy najniższych kosztach. Kupowanie obejmuje przewidywanie...

Sprawozdanie finansowe czyli pieniądze przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Sprawozdanie finansowe czyli pieniądze przedsiębiorstwa Zestawienie strat i zysków jest to narzędzie finansowe używane do porównania kosztów i wydatków z dochodami. Pokazuje ono zyski i straty przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu. Zestawienie przewidywanych strat i zysków składa się z następując...

Zakładanie małego przedsiębiorstwa- analiza stanu finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Zakładanie małego przedsiębiorstwa Analiza stanu finansowego Wielkość sumy pieniędzy dokładnie potrzebną do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej zależy od następujących czynników: rodzaju działalności gospodarczej rozmiaru działalności gospodarczej lokalizacji przedsiębiorstwa bieżących ...

Administracja Centralna Królestwa Polskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1169

ADMINISTRACJA CENTRALNA KRÓLESTWA POLSKIEGO Opiera się na Radzie Stanu , która wykazywała znaczne O podobieństwo do Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Występowały jednak istotne różnice - strukturalne, a także funkcjonalne. Rada Stan...