Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 105

Królestwo Polskie pod okupacją niemiecką i austriacką w latach 1915-19...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2114

SYTUACJA NA ZIEMIACH BYŁEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ I AUSTRIACKĄ W LATACH 1915-1918 Na wiosnę 1915 państwa centralne - Prusy i Austo-Węgry, dzięki sukcesom militarnym zajęły ziemie byłego Królestwa Polskiego i podzieli...

Urzędnicy-rozwój zawodu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

URZĘDNICY Pod koniec XIX w. nastąpił poważny wzrost liczy pracowników państwowych. Było to związane z faktem, że dawne służby się rozbudowywały, a ponadto powstawały nowe, np.: poczta. W Polsce pod zaborami ten wzrost był dziesięciokrotny. Tutaj przyczyny były specyficzne - z jednej strony było to ...

Wielkie Księstwo Poznańskie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1715

WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE Zostało utworzone przez Prusy w formie odrębnej prowincji (państwo pruskie dzieliło się bowiem na prowincje). Wyróżniało się jednak pewnymi odrębnościami ustrojowymi: królowi pruskiemu przyznano tyt...

Zmiany w administracji państwowej po powstaniu polskiego państwa publi...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

ZMIANY W ADMINISTRACJU PAŃŚTWOWEJ PO POWSTANIU POLSKIEGO PAŃSTWA PUBLICZNO PRAWNEGO Państwo publiczno prawne - [łac. Corona Regni - Korona Królestwa] - w połowie XIII wieku państwo jako podmiot prawny, niezależnie i samoistnie od osoby władcy, władca umiera, a państwo trwa, monarcha reprezentuje pa...

Historia administracji w latach1764-1795

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 875

OKRES 1764 - 1795: Administracja w monarchii absolutnej : istota monarchii absolutnej - na czele państwa stał władca posiadający władzę nie podlegającą niczyjej kontroli monarcha nie podlegał żadnym prawnym odpowiedzialnościom monarcha posiadał pełnię władzy w państwie władza podlegała ogranicze...

Reforma administracji dokonana przez Konstytucję 3 Maja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 658

REFORMA ADMINISTRACJI DOKONANA PRZEZ KONSTYTUCJĘ TRZECIEGO MAJA Pierwsza ustawa w Polsce, która można nazwać konstytucją Uchwalona przez Sejm Czteroletni Zawierała kwestie podstawowych reguł politycznych Konstytucja stoi na szczycie w hierarchii aktów prawnych Tryb zmiany konstytucji Jest to ustawa...

Rzeczpospolita Szlachecka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1239

RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA W wielu państwach monarchia stanowa przekształciła się w monarchię absolutną (np. w Rosji monarchia absolutna trwała aż do 1905r), w Szwajcarii monarchia absolutna już w 1499 przekształciła się w Konfederację Wolnych Kantonów) W Polsce nie ma monarchii absolutnej choć pew...

Urzędy centralne, lokalne i ziemskie w Rzeczpospolitej Szlacheckiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2464

URZĘDY CENTRALNE Urzędy Koronne  struktura jest taka sama Urzędy Litewskie  nawet terminologia ministrowie  urzędnicy, którzy weszli do Senatu skład Senatu kształtował się stopniowo. Weszli urzędnicy: marszałek wielki koronny marszałek nadworny kanclerz koronny podkanclerz koronny podska...

Egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, rachunkw bankowych, ruc...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracyjne postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3682

Egzekucja z pieniędzy- przebiega w ten sposób że zobowiązany na wezwanie poborcy skarbowego płaci należność pieniężną albo poborca skarbowy odbiera zobowiązanemu pieniądze w wyniku przeszukiwania pomieszczeń i schowków oraz odzieży, teczek, waliz ...

Wierzyciele i postępowanie egzekucyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracyjne postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197

PRAWO EGZEKUCYJNE: Postępowanie egzekucyjne w Administracji Publicznej Ustawa z dn 17.06.1966r. tekst jednolity Art.1 Ustawa określa sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylenia się zobowiązanych do wykonywania ciążących na nich obowiązków. Ustawa również określa wprowadzenia przez or...