Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 107

Administracja na ziemiach polskich w okresie okupacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 588

ADMINISTRACJA NA ZIEMIACH POLSKICH W OKRESIE OKUPACJI 1.09.1939 r. - atak III Rzeszy na Polskę 17.09.1939 r. - atak ZSRR na Polskę W końcu września 1939 r. ustalił się przebieg linii demarkacyjnej Rzeczypospolitej i jej podział między agresorów. Chociaż terytorium państwa polskiego znalazło się p...

Administracja na ziemiach polskich w okresie rozbiorów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

ADMINISTRACJA NA ZIEMIACH POLSKICH W OKRESIE ROZBIORÓW Po III rozbiorze Polski zaborcy starali się rozszerzyć na tych ziemiach działalność swojej administracji. Na przykład Prusy dzieliły się na prowincje. Z ich nowych nabytków utworzono: Prusy południowe, Prusy nowowschodnie, Prusy wschodnie. ...

Administracja samorządowa - Samorząd gospodarczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Stworzenie jednolitej administracji rządowej było początkowo skomplikowane, ponieważ Rzeczpospolita odziedziczyła po rozbiorach i wojnie mozaikę prawną. Okupanci pruscy i austriaccy wprowadzili na ziemiach polskich samorz...

Administracja specjalna- opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2009

ADMINISTRACJA SPECJALNA (NIEZESPOLONA) Pojawiła się już w konstytucji marcowej, która zasadę zespolenia ograniczała do materii realizowanej przez organy odrębne, np.: resort spraw wojskowych, resort sprawiedliwości, resort skarbu, poczta i telegraf, resort

Administracja terenowa i jej reforma w 1950 roku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

ADMINISTRACJA TERENOWA Podział administracyjny państwa: W 1944 r. PKWN wydał dekret, który regulował sprawę podziału administracyjnego państwa. Ten dekret uchylił podział administracyjny, który wprowadziły władze okupacyjne oraz przywrócił podział państwa polskiego sprzed 1939 r.: województwa (14)...

Administracja w Królestwie Polskim

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 938

ADMINISTRACJA W KRÓLESTWIE POLSKIM Ramy czasowe 1815 - Kongres Wiedeński decyduje o powstaniu Królestwa Polskiego 1915 - wycofanie wojsk rosyjskich z ziem polskich Forma państwa Na początku

Administracja w monarchii patrymotialnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

ADMINISTRACJA W MONARCHII PATRYMONIALNEJ Geneza i pojęcie monarchii patrymonialnej Pojawia się w Europie. Pierwsze przyjmują ją państwa germańskie po rozpadzie imperium rzymskiego, później inne państwa m.in. Państwo Polskie głowa państwa w postaci króla/księcia władca traktował państwo jako własn...

Administracja w Polsce Ludowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 931

ADMINISTRACJA W POLSCE LUDOWEJ 22.07.1944 r. w Lublinie został ogłoszony Manifest PKWN , który zawierał zapowiedź reform społecznych i gospodarczych oraz ustalał struktury organów państwowych:

Konstytucyjne zasady działania sądów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

KONSTYTUCYJNE ZASADY DZIAŁANIA SĄDÓW zasady organizacji sądownictwa: zasada dwuinstancyjności ( art. 176 ust. 1 ) → ( wymóg minimalny ) nakaz by w każdej sprawie była możliwość zwrócenia się do sądu wyższej instancji o zbadanie prawidłowości orzeczenia I inst ., a na mocy art. 236 ust. 2 dot. też s...

Koncepcje dróg do niepodległości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Koncepcje dróg do niepodległości Po utracie niepodległości w 1945r. powstały 2 nowe koncepcje odzyskania jej. Jedna to droga do niepodległości w oparciu o ugodę i lojalizm. Natomiast druga koncepcja kowalka zbrojna, powstańcza - irredenta. Ugoda i lojalizm jest postawa najbardziej zachowawczą, to p...