Metody ilościowe oceny rynku, prognoza i podział rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody ilościowe oceny rynku, prognoza i podział rynku - strona 1 Metody ilościowe oceny rynku, prognoza i podział rynku - strona 2

Fragment notatki:

Metody ilościowe oceny rynku Ocena rynku pod względem ilościowym lub jakościowym opiera się na danych, które mogą być dwojakiego rodzaju:
dane wtórne - informacje, już istniejące
dane źródłowe - informacje, które należy zgromadzić po raz pierwszy przy użyciu następujących metod: obserwacja - która może dać częściowe odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zachowań klienta, ale nie daje możliwości poznania jego motywacji eksperyment - który wprowadza do określonego otoczenia wybrane bodźce sondaż - metoda stosowana powszechnie mimo że koszt jej jest wyższy niż eksperymentu, ale dostarcza sporo zróżnicowanej informacji i w większości przypadków owocuje bardziej wiarygodnymi wynikami ekspertyza - w tym przypadku zwracamy się do ekspertów, którymi mogą być sprzedawcy firmy, jej dystrybutorzy lub konsultanci; nie jest to jednak metoda tak dokładna jak sondaż kontrola społeczna - polega na wybraniu kilku punktów sprzedaży reprezentatywnych wobec całkowitego zbioru. Co miesiąc liczy się zapasy magazynowe
Prognoza rynku To jest pomiar popytu, który jest potrzebny do wykonywania trzech istotnych funkcji zarządzania:
rozpoznaniu rynku
planowaniu działań marketingowych
kontrolowaniu zysków i wydatków
W głównej części prognozą rynku jest prognoza sprzedaży, która składa się z dwóch elementów:
1. kwota sprzedaży , która oznacza wielkość obrotów jakie można osiągnąć; szacunek ten podawany jest sprzedawcom, żeby wiedzieli jaki jest cel i na jakiej podstawie będą oceniani
2. budżet sprzedaży - czyli szacunek przyszłej sprzedaży stosowany przy planowaniu produkcji, zakupie środków, wydatków administracyjnych. Pomiędzy obydwoma szacunkami otrzymuje się dla bezpieczeństwa niewielki margines przy czym kwota sprzedaży jest zawsze liczbą wyższą. Metody opracowania prognozy Metoda, która polega na tym, że ankieter przeprowadza wywiady z potencjalnymi nabywcami i ze sprzedawcami
Metoda podstawą której są specjalne matematyczne metody prognozowania Podział rynku To jest proces dzielenia rynku na segmenty składający się z osób, które mają mniej więcej podobne produkty.
Główne kryteria segmentacji rynku:
ekonomiczne, czyli rozpoznanie ekonomicznych cech konsumentów produktów firmy, które polega na określeniu jakimi dochodami oni dysponują, jaki jest ich stan majątkowy, jakie ceny są w stanie zaakceptować
demograficzne - polega na analizie konsumentów ze względu na ich wiek, stan, itd.
geograficzne - polega na zestawieniu wielkości rynku zbytu
społeczne i psychologiczne - polega na zestawieniu jakimi motywami i taktyką kierują się przy zakupach
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz