Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 140

Oznaczenie zawartości popiołu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1302

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POPIOŁU W produktach żywnościowych związki mineralne wystepuja w postaci nieorganicznej (jako tlenki, węglany, siarczany, krzemiany i chlorki) oraz w różnych połączeniach organicznych (z białkami, lipidami). Popiół jest to produkt pozostały po całkowitym spaleniu substancji or...

Oznaczanie zawartości tłuszczu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3927

Oznaczanie zawartości tłuszczu Tłuszcz surowy - to wszystkie składniki produktów żywnościowych, które można wyekstrahować za pomocą rozpuszczalnika organicznego i nie są lotne przy suszeniu trwającym 1 godzinę w temp. 105C. W skład tłuszczu surowego wchodzą: - tłuszcze właściwe - woski - sterydy ...

Oznaczenie zawartości wody - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WODY Zawartość wody w produkcie spozywczym jest to taka ilość wody, którą można w nim oznaczyć przy pomocy dostępnych i właściwych metod analitycznych. W surowcach i produktach spozywczych woda występuje jako woda wolna i zwiazana. Woda wolna jest rozpuszczalnikiem substancji...

Oznaczenie zawartości cukrów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4109

Oznaczenie zawartości cukrów Ogólny wzór węglowodanów CnH2mCm W analityce przyjmuje się oznacznie: - s. b. w. - substancje bezazotowe wyciągowe - s. b. w. = sucha sybstancja - (białko surowe + tłuszcz + popiół + włókno surowe)% Analiza węglowodanów - ilościowa - jakościowa Metody oznaczania cu...

Pektyny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Pektyny Pektyny - heteropolisacharydy Pektyny właściwe są łańcuchem kwau poligalakturonowego z bocznymi odgałęzieniami tworzonymi przez galaktozę i arabinozę. Pektyny są rozpuszczalne w zimnej i...

Analiza i ocena jakości żywności - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 560

Jakość z łac. qualitas- przymiot, cecha, charakter, jest to spełnienie oczekiwań konsumenta. To ogół cech i właściwości produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb (PN-EN ISO 8402/1994). To stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości ...

Przechowywanie tłuszczów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1351

W czasie przechowywania tłuszczów i olejów może zachodzić: Zepsucie hydrolityczne - skwaśnienie Powodowane jest ono działaniem wody, a następnie światła i powietrza, jak również wpływem enzymu lipazy, znajdującego się w tkankach roślinnych i zwierzęcych. Z glicerydów uwalniają się wolne kwasy tłus...

Skrobia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1890

Skrobia występuje w produktach roślinnych w postaci ziarenek o średnicy 1 - 100 nm, o kształtach od owalnych (skrobia ziemniaczana) do wielościennych (skrobia kukurydziana). Ziarenka te są dobrze widoczne pod mikroskopem. Skrobia w zimnej wodzie jest prawie nierozpuszczalna. Podczas ogrzewania wodny...

Specjacja i analiza specjacyjna - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

Specjacja i analiza specjacyjna Specjacja - występowanie pierwiastków w różnych postaciach chem i fiz (połaczenie organiczne i nieorganiczne - np. ołów, różne stopnie utlenienia pierwiastków, np. chromu). Analiza specjacyjna polega na określeniu form występowania danego pierwiastka. Analiza ta jest...

Sposoby mineralizacji próbek - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1610

SPOSOBY MINERALIZACJ PRÓBEK ! Mineralizacja na sucho (spopielanie) Przebiega w atmosferze tlenu lub powietrza, w piecach muflowych (silitowych) lub mikrofalowych. Próbkę umieszcza się w tygach kwarcowych, porcelanowych lub platynowych. Procedura: Wstępne węglenie próbki nad palnikiem gazowym (nas...