Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 139

Oznaczenie zawartości polisacharydów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

Oznaczenie zawartości polisacharydów Są podstawową formą występowania węglowodanów w komórkach. Są polimerami zbudowanymi z tysięcy reszt monosacharydów, połączonych wiązaniami o-glikozylowymi Polisacharydy: Szkieletowe - najczęściej nie rozpuszczalne w wodzie, w bardzo małym stopniu pęczniejące ...

Błonnik pokarmowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1568

Błonnik Błonnik pokarmowy - zespół substancji ścian komórkowych roślin nietrawionych w przewodzie pokarmowym człowieka (opornych na działanie enzymów trawiennych). Jest to mieszanina substancji o charakterze polisacharydowym (celuloza, hemicelulozy, pektyny, gumy, śluzy) i niepolisacharydownym (lig...

Sprawozdanie z ćw. z jakości i bezpieczeństwa żywności - omówienie...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

Sprawozdanie z ćw. z jakości i bezpieczeństwa żywności. Badanie właściwości reologicznych skrobi. Zasada metody: W zlewce o pojemności 150 cm 3 przygotowano 100 g roztwory składające się z 5 g badanej skrobi i wody destylowanej. Otrzymaną zawiesinę...

Dodatki do żywności - omówienie - Komponent

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

DODATKI DO ŻYWNOŚCI (food additives) Są to substancje, które są dodawane do produktów zywnościowych dla polepszenia ich właściwości oraz atrakcyjności sensorycznej. Substancje normalnie nie spozywane jako żywność, nie będące typowymi składnikami żywności, posiadające lub nie- wartość odżywczą, któr...

Fałszowanie alkoholi - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1498

Fałszowanie alkoholi Koniak - wódka cytrynowa z regionu Cognac we Francji. Autentyczność konikau, metaxy, steck i brandy - chromatografia gazowa i spektometria masowa - określenie zawartości wieku składników lotnych, wykreślenie tzw. aromatogramu, który jest charakterystyczny dla oryginalnych wódek...

Jakość żywności - uwarunkowania - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Jakość żywności - uwarunkowania: - jakość surowca - metoda przetwarzania - warunki transportu i przechowywania Jakość surowców decyduje o jakości gotowego produktu. W czasie procesu produkcyjnego nie ma mozliwości wytworzenia produktów dobrej jakości dla zdrowia z nieodpowiednich surowców, zanie...

Metale ciężkie w żywności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Metale ciężkie w żywności Pierwiastki śladowe występują w sposób naturalny w środowisku człowieka. Pozytywnego działania na organizm człowieka nie stwierodzono w przypadku Hg, Pb i Cd. Przy wyższych (ponad naturalnych) stężeniach niebezpieczne mogą być także As, Cr, C, Cu, Ni, Mb iZn Do żywności ...

Metody badań autentyczności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Metody badań autentyczności Wśród technik analitycznych, ustalających zafałszowania lub oryginalność wyróżniamy: Chromatograf - eletroforet. Spektralne Izotopowe Immunologiczne Biologii molekularnej - chemometryczne HPLC - szerokie zastosowanie ma wysokosprawna chromatografia cieczowa w zestaw...

Metody oznaczania metali ciężkich - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Metody oznaczania metali ciężkich Metoda ASA - Metoda generacji wodorków (polega na wytwarzaniu lotnych wodorków niektórych pierwiastków i przetransportowaniu ich do komory absorpcyjnej, gdzie w podwyższonej temp następuje ich termiczny rozkład i powstanie wolnych atomów. Metoda ta pozwala na ozna...

Oznaczanie zawartości białka - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3066

Oznaczanie zawartości białka Odczynniki strącające białko czyste: - jony metali ciężkich (Cu2+, Fe3+, Pb2+, Cd2+) - kwasy (fosforo(V)wolframowy, metafosforowy, trichlorooctowy) - alkohol 70% - działanie temperatury Białko strawne = (Norg - Nnieorg) *6,25 Nnieorg - azot nierozpuszczalny po tra...