Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 138

Zakażenie Helicobater pylori

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Zakażenie Helicobater pylori (Hp) • Badania epidemiologiczne wykazały, że ma charakter ogólnoświatowy (zakażone jest ponad 50% populacji) i jest głównym czynnikiem rozwoju zapalenia błony śluzowej, wrzodu trawiennego żołądka i dwunastnicy oraz być może raka żołądka. • Hp jest spiralną bakterią Gra...

Zalety H2-blokerów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Zalety H2-blokerów: - wykazują dużą skuteczność w hamowaniu wydzielania żołądkowego - są chętnie stosowane przez kilka miesięcy lub lat w celu zapobiegania nawrotom wrzodu lub w leczeniu GERD - charakteryzują się wygodnym dla pacjenta profilem dawkowania - ranitydyna i famotydyna należą do lekó...

Zasady leczenia zakażenia H. pylori - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Zasady leczenia zakażenia H. pylori (2000r. GR PTG) I. Leki hamujące wydzielanie jonów wodorowych w żołądku oraz sole bizmutu: - IPP (omeprazol 20mg 2xdz, lanzoprazol 30mg 2xdz, pantoprazol 40mg 2xdz) - sole bizmutu (cytrynian bizmutu 120mg 4xdz) II. Antybiotyki/chemioterapeutyki: - amoksycyli...

Graficzne przedstawienie próbki - szereg rozdzielczy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotr Walecki
 • Metodologia badań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Graficzne przedstawienie próbki: szereg rozdzielczy, histogram, łamana częstości Rozstęp R=xmax-xmin Klasy Dla próbek o dużej liczebności (n30) elementy próbki grupuje się w klasach, tj. przedziałach o równej lub nierównej długości. Niech k oznacza ilość klas. Ile klas k przyjąć dla danej próbki? ...

Graficzne przedstawienie próbki- prawdopodobieństwo skumulowane - omów...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotr Walecki
 • Metodologia badań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Graficzne przedstawienie próbki: prawdopodobieństwo skumulowane, wykres ramkowy Zakładamy, że prawdopodobieństwo uzyskani każdego elementu próbki n elementowej jest równe 1/n. Uporządkujmy próbkę według wartości rosnących. Prawdopodobieństwem skumulowanym (dystrybuantą empiryczną) p(x) dla danego x...

Dieta wysokobiałkowa - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotr Walecki
 • Metodologia badań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Ocenić skuteczność diety wysokobiałkowej w redukcji nadmiernej masy ciała. 1. Celem badania jest ocena efektywności stosowania diety wysokobiałkowej u osób z nadwagą i otyłością. W badaniu zostanie porównana skuteczność diety wysokobiałkowej w stosunku do zbilansowanej diety niskoenergetycznej. 2....

Statystyki kształtu rozkładu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotr Walecki
 • Metodologia badań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Statystyki kształtu rozkładu Momentem zwykłym ml rzędu l próbki x1, x2, x3,...xn nazywamy średnią arytmetyczną l-tych potęg wartości xi Zauważmy, że m1= Momentem centralnym Ml rzędu l próbki x1, x2, x3,...xn nazywamy średnią arytmetyczną l-tych potęg odchyleń wartości xi od średniej arytmetycznej p...

Statystyki lokacji rozkładu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotr Walecki
 • Metodologia badań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Statystyki lokacji rozkładu Średnia arytmetyczna liczb x1, x2, x3,...xn określona jest wzorem Charakterystyczna własność średniej arytmetycznej: suma wszystkich odchyleń jest równa zero; . Średnia geometryczna liczb dodatnich określona jest wzorem Średnia harmoniczna , różnych od zera liczb x1, ...

Oznaczania zawartości Ca - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

Oznaczania zawartości Ca Metoda manganometryczna Polega na przeprowadzeniu wapnia w sól rozpuszczalną (np. CaCl2) poprzez minerlaizację. Następnie próbkę poddaje się dzaiłaniu kwasu szczawiowego (C2O4H2) V szczawianu amonu, co powoduje wytrącenie się szczawianu wapnia. Związek ten pod wpływem H2SO4...

Oznaczenie chlorku - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

OZNACZANIE CHLORKÓW Metoda argentometryczna Mohra Polega na miareczkowaniu obojętnego roztworu chlorków mianowanym roztworem AgNO3 w obecności K2CrO4 jako wskaźnika. Podczas miareczkowania strąca się najpierw trudno rozpuszczalny osad chlorku srebram, a po przereagowaniu prawie wszystkich jonów Cl...