Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 84

Struktura traktatu akcesyjnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

STRUKTURA TRAKTATU AKCESYJNEGO Źródło: Tekst pobrano ze strony internetowej: www.ukie.gov.pl. Dokumenty akcesyjne składają się z trzech części (Traktat dotyczący przystąpienia do UE w ścisłym rozumieniu, Akt Przystąpienia, Akt końcowy). Traktat Akcesyjny podlega ratyfikacji zgodnie z uregulowaniami...

Typy aktów wspólnotowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

TYPY AKTÓW WSPÓLNOTOWYCH ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 września 2003 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze ...

Unia Europejska - osobowość prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

Unia Europejska - osobowość prawna W TUE /po traktacie z Lizbony /występuje zapis dot. osobowości prawnej UE. Zapis taki występuje też w TEWEA. Osobowość prawna = zdolność prawna + zdolność do czynności prawnych Suwerenność = samowładność + całowładność Suwerenność Nie ulega wątpliwości fakt, iż po...

Unia Europejska a publiczna władza UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Unia Europejska a publiczna władza UE 1. Modus operandi Unii Europejskiej Integracja jest procesem o zmiennej intensywności i dynamice, procesem kształtowania i rozwoju instytucji, poprzez który określonym grupom politycznych aktorów lub jednostek (podmiotów) przypisuje się autorytatywnie określone...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Dla lepszego zrozumienia problematyki publikacji aktów prawnych należy na początek przedstawić krótką charakterystykę obecnej ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.05.190.1606) [zwana dalej „uoan”]. Uoan określa zasad...

Źródła prawa cywilnego - historia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO Landrecht pruski z 1794 r. Zawieszenie publikacji Landrechtu pod wpływem rewolucji we Francji → wprowadzono po włączeniu ziem II rozbioru jako posiłkowy w stosunku do praw prowincjonalnych. bardzo obszerny (blisko ...

Doktryny prawa natury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

DOKTRYNY PRAWA NATURY wspólna cecha kodyfikacji XVIII w. - filozofia nowożytnego prawa natury jako podstawa ideologiczna, wpływ zarówno na treści jak i stronie formalnej kodeksów odwoływanie się do pewnych stałych, niezmiennych, uniwersalnych wartości - wyraz szukania ideałów o charakterze absol...

Osoby prawne - Prawo rzymskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

Osoby prawne/osobowość prawna W prawie rzymskim: u Dajcziego mówimy, że osobowość prawna ukształtowała się w prawie rzymskim, u Szafrana prawda jest inna - nie było mieli na gruncie prawa publicznego - korporacje (państwo, fiskus, gminy miejskie) posiadali też spółki (o zupełnie innym charakterze...

Partykularyzm prawny, Próby kodyfikacyjne czasów stanisławowskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2387

PARTYKULARYZM PRAWNY W EUROPIE FEUDALNEJ jedna z cech prawa feudalnego (obok przewagi prawa zwyczajowego, zasady osobowości prawa, występowania praw stanowych i szczególnych partykularyzm geograficzny - rozbicie prawa na szereg lokalnych praw zwyczajowych o mniejszym lub większym znaczeniu (kilka...

Prawo małżeńskie osobowe 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Prawo małżeńskie osobowe - słowo wstępu: w prawie małżeńskim osobowym interesuje nas powstanie, ustanie stosunku małżeńskiego. A także stosunki między małżonkami i właściwość sądowa prawo małżeńskie ewoluowało przez wieki, w okresie XII...