Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 85

Zgromadzenie Ludowe w Atenach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1491

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Zgromadzenie Ludowe w Atenach Organizacja aparatu państwowego opierała się na 3 filarach : zgromadzenie ludowe ( ekklezja ) Wielka Rada ( bule ) sądownictwo ludowe ( heliaia ) + urzędy Ekklezja była organem suwerennym polis. Zwoływana 3-4 razy w miesią...

Zgromadzenia w Rzymie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. ZGROMADZENIA W RZYMIE (bonus track) 1. Okres monarchii Zgromadzenie ludowe było zwane comitia curiata , a społeczeństwo żyło w ramach organizacji rodowo-plemiennej , złożonej z rodów ( gentes ), grup rodów ( curiae ) i plemion (trzy tribus - Ramnes , Titi...

Zwierzchnictwo terytorialne w Niemczech

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1442

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Zwierzchnictwo terytorialne w Niemczech Skutkiem upowszechnienia się i okrzepnięcia systemu lennego Niemcy zawsze były rozbite pod względem politycznym i terytorialnym. Dla periodyzacji ustroju ważna jest relacja między królem a książętami. W efekcie walki...

Następstwo tronu w monarchii piastowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. NASTĘPSTWO TRONU W MONARCHII PIASTOWSKIEJ 1. Monarchia piastowska była dziedziczna w systemie patrymonialnym . Oznaczało to uprawnienie do spadku po księciu wszystkich zstępnych w równych zasadniczo działach, choć w momencie sukcesji zwykle najstarszy otr...

Enzymatyczna hydroliza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Enzymatyczna hydroliza • Pektylohydralaza pektyn (E.C.3.1.L11) pektynoesteraza, hydrolizuje wiązanie estrowe; • Glikanohydrolaza poli -a-(l-4)- galakturonidu (3.2.1.15), potocznie nazywana poligalakturonazą, hydrolizuje

Sektorowy model Hoyta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Sektorowy model Hoyta 2) Model sektorowy - kliny funkcjonalne wychodzą z centrum - nie odległość od centrum a kierunek kształtuje strukturę przestrzenną miasta - model zakłada ze miasta rozwijają się w formie pewnych sektorów których rozwój następuje w kierunku zewnętrznym - najszybszy rozwój...

Podmioty gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

Podmioty gospodarki przestrzennej Podmiotem gospodarki przestrzennej w Polsce jest samorząd terytorialny, zwłaszcza gminy(czyli burmistrz) -gmina wiejska[wójt] -gmina miejsko-wiejska[ burmistrz] -gmina miejska[prezydent] Władza ...

Teoria lokalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

Teoria lokalizacji -nauka o rozmieszczeniu działalności gospodarczych w przestrzeni, jej uwarunkowaniach rozwoju i wzajemnych zależnościach, zapoczątkował ją w czasach kapitalizmu rozwój przemysłu w XIX w. Era industrializacji. Powstawały również teorie dotyczące rolnictwa( teorie powierzchniowe) ...

Skutki urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

E) Skutki urbanizacji dodatnie ujemne - miasta są bardzo atrakcyjnym miejscem dla działalności - miasto zwiększa naszą anonimowość - lepszy dostęp do kultury, sportu itp. - zanieczyszczenie środowiska - problemy komunikacyjne - wzrost a...