Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 62

Naukowe i potoczne rozumienie kultury, dobra kultury, jej wartość, kul...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

Naukowe i potoczne rozumienie kultury: Potoczne rozumienie - brak dystansu, wartościowania - nacechowane zjawiskiem łączenia kultury z tym co moralne, właściwe, utożsamianie pożądliwości z kulturą - często brak usystematyzowania - utożsamianie kultury z instytucjami - kinem, teatrem, dość częst...

Nabywanie kultury, enkulturacja.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę? Tworzenie kultury to cechy specyficznie ludzkie. To odróżnia człowieka w sensie gatunkowym i jednostkowym od innych stworzeń. Ten proces trwa od początku antropogenezy, ale też od początku życia każdej...

Wzory społeczne, kulturalne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Socjalizacja- proces przyjmowania obowiązujących w danym społeczeństwie norm i wzorów zachowań. Podstawą jest internacjonalizacja norm. Normy mogą być różnie przez jednostkę rozumiane, ale przeważnie to schematy zachowań. Rola społeczna- uczymy się ją grać w procesie socjalizacji. Istotne: - pier...

Opinia publiczna - Kultura polityczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Opinia publiczna: Kiedy opinia publiczna jest swobodna /głosem suwerena a nie tyrana/: rządy w danym organizmie politycznym oparte są na przyzwoleniu opinii publicznej - przyzwolenie zakłada co najmniej: a) konsens wyborczy uzyskany w toku demokratycznie przeprowadzonych wyborów - chodzi aby rzad...

Budowa globu ziemskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

BUDOWA GLOBU ZIEMSKIEGO Grupy hipotez o powstaniu Ziemi: Układ planetarny powstał z rozkładu mgławic lub słońc Układ planetarny jest związany z inna gwiazdą lub powstał w wyniku zderzenia 2 słońc Układ planetarny powstał z koncentracji materii międzygwiezdnej (gazowej lub stałej) Ziemia postała...

Działalność geologiczna rzek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358

D ZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA RZEK Masa i prędkość rzeki tworzą energię, która pozwala rzece wykonywać pracę. Praca geologiczna rzeki polega na erodowaniu (niszcząca praca rzeki - żłobienie, niszczenie), transportowaniu i akumulacji osadu (działanie twórcze). Większą część energii rzeki zużywają na tarc...

Zlodowacenia - podział i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1925

ZLODOWACENIA: I najstarsze zlodowacenie Narwi objęło: Polskę Północno - Wschodnią i prawdopodobnie obszar dzisiejszej strefy brzegowej. II zlodowacenie Sanu sięgnęło po Karpaty (400 m n.p.m.), weszło do Bramy Morawskiej i oparło się o Sudety (pd. Polska) III zlodowacenie Odry ( środkowa Polska) opa...

Agresja jako umyślne działanie na szkodę

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Agresja - umyślne działanie na szkodę jednostek lub własności, którego nie moŜna społecznie usprawiedliwić. Przyczyny agresji: (i) RóŜnica poglądów (ii) Wpływ mediów, dostęp do modeli, które przedstawiają agresje. (iii) Gry komputerowe (iv) Habituacja (przyzwyczajenie do bodźców). Dzieci nie ...

Główne założenia behawioryzmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1792

BEHAWIORYZM Język psychologiczny musi być ściśle naukowy. Psychologia ma być konkretną dziedzina nauki. Człowiek ma być tylko opisywany w kategoriach tego, co można zmierzyć porównać. To, co da się porównać, to zachowanie człowieka, bodźce, reakcje itp. To, jacy jesteśmy zależy od

Cztery koncepcje definiowania człowieka i spojrzenia na niego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

CZTERY KONCEPCJE DEFINIOWANIA CZŁOWIEKA I SPOJRZENIA NA NIEGO Koncepcja psychoanalityczna + psychologia humanistyczna = koncepcje psychodynamiczne. PSYCHODYNAMICZNE - funkcjonowanie człowieka wynika z nieuświadomionych sil (pop...