Agresja jako umyślne działanie na szkodę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agresja jako umyślne działanie na szkodę - strona 1 Agresja jako umyślne działanie na szkodę - strona 2

Fragment notatki:

Agresja - umyślne działanie na szkodę jednostek lub własności, którego nie moŜna społecznie
usprawiedliwić.
Przyczyny agresji:
(i) RóŜnica poglądów
(ii) Wpływ mediów, dostęp do modeli, które przedstawiają agresje.
(iii) Gry komputerowe
(iv) Habituacja (przyzwyczajenie do bodźców). Dzieci nie potrafią odróŜnić fikcji od
rzeczywistości.
(v) Brak autorytetów
(vi) Zaniedbania rodziców w temacie wychowania i opieki
(vii) Braki perspektyw wynikające z bezrobocia, czy poziomu materialnego.
Czynniki obiektywne
(i) Istnienie konkurencyjnych i sprzecznych ze sobą norm i systemów wartości
(ii) Spadek znaczenia małych grup społecznych (rodzina, grupy koleŜeńskie itp.)
(iii) Wzrost barier środowiskowych
(iv) Spadek znaczenia religii
Czynniki subiektywne
(i) Wzrost indywidualizmu
(ii) Nadmierny wzrost dąŜeń do zdolności osobistych.
Szkoła - nasilenie agresji:
(i) DuŜa liczba dzieci w klasie
(ii) Bezkarność uczniów
(iii) Brak reguł którymi wszyscy muszą się kierować
(iv) Za wysoki liberalizm
(v) W większych szkołach jest większa anonimowość i bezkarność.
(vi) Pokazywanie własnej siły: pozycji w klasie
(vii) RóŜnice klasowe, ekonomiczne
Agresja dzieci → nauczyciele
(i) Zbyt duŜe wymagania nauczycieli
(ii) Nauczyciel pozwala się zdominować, nie potrafi poradzić sobie z grupą.
Agresja reaktywno - ematogenna (emocjonalna) - frustracja
 Gwałtowne, proste reakcje
 Agresja powoduje wyładowanie złości
 Funkcja: redukcja negatywnych emocji, wynikających z przeŜywanej frustracji
 Po agresji występuje uspokojenie, wyciszenie
 Emocje kierują zachowaniami
 Niski poziom kontroli emocji
 Często u osób, które wychowywane były u nadopiekuńczych rodziców
Agresja zadaniowo - instrumentalna (wyuczona)
 Po to by uzyskać cel instrumentalny
 Wymuszenie Ŝądań
 Uczymy się tej agresji
 Wyuczony sposób na zadowolenie, na radzenie sobie
 Tworzą się określone schematy zachowań
Agresja dla przyjemności (w psychopatii)
 Podejmowana jest by pozyskać przyjemność, zadowolenie
 Stała potrzeba agresji
 Cierpienia ofiary napełniają agresora zadowoleniem
 Zaburzenia osobowości
Agresja wroga, destruktywna (uprzedzenia)
 Osiągniecie, realizacja celu destruktywnego
 Poprzez agresje chce się osiągnąc jakiś cel, który uwaŜa się za waŜny
 System wartości, przekonań
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz