Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie-opracowanie - strona 1 Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie-opracowanie - strona 2 Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE Chcąc odpowiedzieć na pytanie,, Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie'' Dokonałam analizy literatury po czym można stwierdzić , że nie istnieje jeden czynnik wyjaśniający takie zachow anie. Trzy główne grupy teorii ujmuj agresję jako : filogenetycznie uformowany instynkt ( zachowania wrodzone , zdeterminowane biologiczną koniecznością wyładowania agresywnej energii ) popęd ( zaspakajanie popędu będącego wynikiem oddziaływania sytuacji - sposób zaspakajania zależy od sposobów uczenia się ) rezultat uczenia się (zachowania nabyte w ciągu życia) Mając na uwadze strukturę czynności agresywnych i procesy intra - psychiczne nimi kierujące można wyróżnić kilka postaci agresji interpersonalnej : AGRESJĘ REAKTYWNO - IMPULSYWNĄ INSTRUMENTALNO - ZADANIOWĄ IMMANENTNO - SPONTANICZNĄ WROGOŚĆ. W każdym przypadku różny jest mechanizm uruchamiania agresywnej motywacji i motywacji blokującej zachowania agresywne. Przedstawię pokrótce teorie psychologiczne , które próbują definiować Agresję i wyjaśnić przyczyny tego wciąż rosnącego w świecie zjawiska. Zachowania agresywne można obserwować w małżeństwie, rodzeństwie , w grupie rówieśniczej, zwalczających się obozach politycznych . W sensie psychologicznym agresją nazywamy czynności skierowane przeciwko komuś lub czemuś, mającej na celu zadanie bólu , uszkodzenie, zniszczenie obiektu. A zatem agresją jest gwałtowne , napastliwe, destrukcyjne zachowanie, które powoduje cierpienie ofiary lub destrukcje przedmiotów. Istnieje agresja skierowana do samego siebie ( autoagresja ) i agresja skierowana w stronę otoczenia ( alloagresja ). Definicje agresji wg. Adama Frączek który stwierdza że agresja to czynności mające na celu wyrządzenie szkody i spowodowanie utraty cenionych społecznie wartości, zadanie bólu fizycznego lub spowodowanie cierpienia moralnego. Wg. Eliota Aronsona agresja to zachowanie ukierunkowane na spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody. Wg. Zbigniewa Skornego rozróżniamy agresję bezpośrednią i agresję przemieszczoną. Agresja bezpośrednia polega na jawnym ataku skierowanym na przedmiot będącym powodem frustracji, ataku możliwym tylko w obecności tego przedmiotu. Agresja pośrednia to akt skierowany na osoby lub rzeczy nie będące właściwym przedmiotem zachowania agresywnego. Ponadto rozróżnia on agresję fizyczną i słowną oraz agresję czynną i bierną.

(…)

… zamierzone działanie w formie otwartej lub symbolicznej mającej na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty lub bólu . Wielcy myśliciele , filozofowie oraz autorytety naukowe wyrażają sprzeczne opinie na temat tego , czy agresja jest wrodzonym, instynktownym popędem, czy wyuczonym sposobem zachowania .To stary dylemat , a dyskusje toczą się od wieków , Na przykład Thomas Hobbes w swym dziele…
…. ,, prawdziwego `' mężczyzny . Z badań wynika , ze podobna proporcja przejawów agresji u dziewcząt i chłopców w wieku do lat czterech , zmienia się na rzecz większego poziomu agresji u chłopców starszych i mężczyzn . Można to wyjaśnić rolą wpływów wychowawczych .Przejawy agresji fizycznej chłopców są słabiej karane niż analogiczne prezentowane przez dziewczęta . Agresywne elementy zachowania chłopców bywają…
… się u wielu ludzi, gdy uczestniczą w jakiejś szczególnej imprezie w zabawie karnawałowej , czy po prostu w zabawie przy kieliszku .
W życiu codziennym tolerujemy pewien poziom agresji .mądrość potoczna nakazuje raczej rozładowanie złości niż jej kumulowanie prowadzące do niekontrolowanych aktów agresji lub chorób psychosomatycznych. Działając w myśl hipotezy katharsis , pozwalamy sobie i innym ludziom na wybuchy…
… je nawet w biblii . Irańczycy zwalczają przeciwników religijnych metodami terroru i przemocy . Angielski pisarz Pakistańskiego pochodzenia ,Salman Rushidi, został skazany na karę śmierci za napisanie książki pt Szatańskie wersety , za jego głowę wyznaczono nagrodę w wysokości miliona dolarów .
Heretyk ,szaman , odszczepieniec , wróg klasowy to etykiety ludzi którzy płonęli na stosach byli torturowani i szykanowani…
… wychowawcza 1997r. wr 3.
J. Ronschburga „Lęk , gniew , agresja” . Warszawa 1993.
E. Aronson „Serce i umysł” Zysk i S-ka Wydawnictwo sc .
E. Gruszecka „Czy agresja jest konieczna”. „Scholasticus” 1994 nr . 5 - 6 .
E. Aronson „Serce i umysł”. Zysk i S-ka Wydawnictwo sc .
E. Gruszka „Czy agresja jest konieczna” . „Scholasticus” 1994 nr . 5 - 6 .
J. Grochulska „ Reedukacja dzieci agresywnych” .
E. Gruszecka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz