Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 242

II Rzeczypospolita polityka zagraniczna lata dwudzieste i trzydzieste-...

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 581

II Rzeczypospolita polityka zagraniczna lata dwudzieste i trzydzieste II Rzeczypospolita wyłoniła się jako nowe państwo w wyniku po pierwsze rozpadu trzech zaborczych mocarstw (Niemcy i Austria przegrały I wojnę światową, Carska Rosja rozpadła się w wyniku rewolucji październikowej). Zatem sytuacja...

Interwencjonizm- II mówca

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 581

INTERWENCJONIZM VS LIBERALIZM Przykłady potwierdzające korzystny wpływ interwencjonizmu na gospodarkę państw rozwijających się Rolą gospodarek krajów rozwiniętych jest takie inwestowanie w najbiedniejszych krajach, które umożliwi im wejście na pierwszy szczebel rozwoju gospodarczego. Dopiero późni...

Kalendarium Integracji Europejskiej-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

KALENDARIUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1946 - Zurych, Winston Churchill, idea Stanów Zjednoczonych Europy 1946 - Paryż, założona zostaje Unia Federalistów Europejskich 1946 - utworzenie Międzynarodowego Komitetu Ruchów Europejskich przez szereg stowarzyszeń na rzecz integracji europejskiej (następni...

Logika- Wykłady 2

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

WIEDZA RACJONALNA IRRACJONALNA POTOCZNA NAUKOWA ARTYSTYCZNO SPEKULATYWNA - LITERACKA Właściwości wiedzy naukowej: OGÓLNOŚĆ (nie ograniczamy czasoprzestrzennie) PEWNOŚĆ DUŻA INFORMATYCZNA PROSTOTA EPISTEMOLOGICZNA ZAWARTOŚĆ LOGICZNA (uzasadniona, nie tak (im większa, tym jak wiarygodność)...

Logika-Aksjomaty

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

AKSJOMATY Aksjomaty - twierdzenia, których prawdziwości nie dowodzimy, tylko zakładamy, że są prawdziwe. Aksjomatyzacja teorii. Aksjomat implikacji P (Q P) - prawo poprzednika. Każde zdanie w sensie logicznym ma swój poprzednik. [ P (Q R) ] [(P Q) (P R) ] - prawo Fregge'ego. Jeżeli jest ciąg imp...

Logika-Definicje - Reguła podstawiania

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

DEFINICJE Schemat wnioskowania jest niezawodny wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje żadne takie wnioskowanie, które przebiega wedle tego schematu, które ma wszystkie przesłanki prawdziwe, ale które ma fałszywy wniosek. Taki schemat wni...

Logika-Wykłady

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Logika ogólna - nauka o języku jako środku komunikacji. Komunikowanie się polega na „dawaniu racji”, uzasadnianiu zdań, które człowiek wypowiada. Język - środek komunikacji dźwiękowej, w którym przekazujemy sobie informacje. Może być naturalny (komunikacja codzienna, nie stworzony przez człowieka) i...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze V-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze V 1. Miedzynarodowe stosunki gospodarcze 2. Czym motywowane jest rosnące zainteresowanie przedmiotem MSG? 3. Główne cele zagranicznej polityki ekonomicznej. 4. Główne narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej 5. W jaki sposób działa kurs walutowy jako narzędzi...

Krach gospodarczy w latach 1929-1935-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

SCHARAKTERYZUJ KRACH GOSPODARCZY W LATACH 1929- 1935 Przyczyny: Osłabienie gospodarki światowej po I wojnie światowej - kraje europejskie z trudem odbudowywały swoje gospodarki; największe potęgi kolonialne prowadziły między sobą wojny celne destabilizując handel światowy. W efekcie: inflacja, zad...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze-opracowanie - Eksport

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

MIĘDZYMARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE WYKŁAD 1 (23.09.2007r.) Międzynarodowe stosunki gospodarcze - nauka o sposobach i narzędziach, przy pomocy, których społeczeństwa decydują o alokacji dóbr w ujęciu międzynarodowym w c...