Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 241

Długość życia w krajach Trzeciego Świata-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Agnieszka Uznańska- Miska Stosunki Międzynarodowe Studia uzupełniające, stacjonarne- Rok I DŁUGOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH TRZECIEGO ŚWIATA, JAKO WYZNACZNIK ZABEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Jak pisał w swojej książce Edward Rosset „Różne są dobra, którymi cieszy się człowiek lub które chciałby posiąść. Ale je...

Warunki do rozwoju w świetle globalizacji-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

WARUNKI DO ROZWOJU W ŚWIETLE GLOBALIZACJI- BIEDNI VS. BOGACI Czy można skutecznie pomagać krajom Trzeciego Świata? Problem polityki wobec krajów trzeciego świata jest problemem złożonym. Wbrew obiegowej opinii nie ma prostych rozwiązań tego p...

Dyplomacja-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

Dyplomacja- funkcja służebna wobec polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna- wyznacza cele do których należy dążyć. Dyplomacja realizuje cele polityki zagranicznej. Dyplomacja- geneza z języka greckiego: w starożytnej Grecji zwyczaj spisywania dokumentów na 2 tabliczkach- diplomach- od nich wzi...

GATT-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

GATT - Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, teraz przekształcony w WTO. Utworzony został 30 X 1947 roku w Genewie przez 23 państwa: Australię, Belgię, Birmę, Brazylię, Cejlon, Chile, Czechosłowację, Francję, Holandię, Indie, Kanadę, Kubę, Liban, Luksemburg, Norwegię, Nową Zelandię, Pakista...

Historia dyplomacji-wprowadzenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Historia dyplomacji wprowadzenie Polityka zagraniczna Dyplomacja POLITYKA ZAGRANICZNA: DYPLOMACJA: -paostwo za pomocą polityki zagranicznej określa swoje cele i interesy w stosunkach z innymi paostwami (innymi podmiotami prawa międzynarodowego) -oficjalna działalnośd paostwa, reprezento...

Historia dyplomacji polskiej-całość

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

Po I wojnie utworzenie własnej służby dyplomatycznej, która byłaby w stanie spełniać zewnętrzne funkcje suwerennej władzy, było jednym z najważniejszych zadań (chodziło o utworzenie instytucji w których pracowaliby fachowcy z doświadczeniem). Kształtowanie się służby dyplomatycznej było procesem dłu...

Historia Integracji Europejskiej-opracowanie - Traktaty Rzymskie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Historia Integracji Europejskiej Pierwsze projekty zjednoczenia Europy Początek integracji europejskiej, w formie z jaką kojarzy się ona nam obecnie, nastąpił po II Wojnie Światowej. Nie jest to jednak pierwszy pomysł na połączenie w jednym organizmie politycznym państw naszego kontynentu, jednak ...

Historia Polski 1795-1918-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560

PIERWSZE LATA POD ZABORAMI Mimo upadku państwa polskiego niektóre grupy społeczne nie zaprzestały myśleć o odzyskaniu niepodległości. Chodziło głównie o ludzi biorących udział w Powstaniu Kościuszkowskim - zubożała szlachta, średnie mieszczaństwo, inteligencja zawodowa i byli oficerowie. Dużą słabo...

Historia Polski 1918-1939-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1064

ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO Pod koniec 1918 r. wobec zarysowującej się klęski państw centralnych na ziemiach polskich, które były pod ich okupacją, zaczęły tam powstawać polskie ośrodki władzy, tworzone przez poszczególne siły polityczne. Już 19 października została utworzona Rada Narodowa Śląska ...

Historia Polski po 1939 roku-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 483

RZĄD RP NA EMIGRACJI 1939-1945 Po ewakuacji władz polskich do Rumunii, tamtejszy rząd internował prezydenta, rząd i wodza naczelnego, próbując oddalić od siebie niebezpieczeństwo niemieckie, co również było na rękę Francji, która dążyła do zatrzymania rządu polskiego w Rumunii, co pozwalał na stworz...