Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 240

Logika dialogowa-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

TEMAT: LOGIKA DIALOGOWA (17.11.2009) Szkoła z Erlangen- działa od lat 60. XX wieku. Jej przedstawiciele, to: Paul Lorenz, Paul Kamach(?). Zgadzali się z diagnozą Arystotelesa. Została reaktywowana szkoła antyczna. W przeciwieństwie do Arystotele...

Retoryka a wnioskowanie-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

Temat: Retoryka a wnioskowanie. 1. Wnioskowanie - to rozumowanie, w którym na podstawie wcześniejszego uznania prawdziwości pewnych zdań dokonuje się stwierdzenia prawdziwości kolejnego zdania; dotąd nieuznawanego lub uznawanego z mniejszą pewnością; 2. Przesłanki - to uznane wcześniej zdania wyjś...

Retoryka klasyczna-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1470

Retoryka klasyczna to nie to samo, co retoryczność RETORYKA - to sztuka(techne - rzemiosło, umiejętność) perswazji, oddziałuje poprzez język(logos) na emocje(pathos) i na wolę (ethos); stanowi systematyczny opis naturalnej skłonności do przekonywania, a jej skodyfikowaną formę przedstawiamy za pomo...

Retoryka, a współczesność-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Temat: Retoryka, a współczesność. Przygotować sobie zagadnienia(punkty wspólne i rozbieżne): - retoryka i jej stosunek to filozofii(w sensie klasycznym); - stosunek retoryki do erystyki - platońskie argumenty przeciw sofistom; - retoryka, a et...

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Roman Kubicki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 623
Wyświetleń: 728

Zinterpretuj przygodę Odyseusza z Kirke. Należy zadać sobie pytanie - co zrobić aby pożądanie seksualne nie cofało człowieka do zwierzęcości? Należy odwołać się do jakiegoś innego świata, to czegoś co jest wyżej, ponad człowiekiem. Trzeba uzyskać uprawomocnienie w świecie szeroko rozumianych bogów....

Opracowanie pojęć

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joanna Malinowska
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Agnostycyzm - pogląd, według którego obecnie niemożliwe jest całkowite poznanie rzeczywistości. Czasami agnostycyzm oznacza tylko niemożliwość dowiedzenia się, czy Bóg lub bogowie istnieją czy też nie. Jednym z pierwszych przejawów agnostycyzmu...

Aspiracje młodzieży polskiej do roku 2020-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

ASPIRACJE MŁODZIEŻY POLSKIEJ DO ROKU 2020 Agnieszka Uznańska- Miska Stosunki Międzynarodowe SUM, Rok II Aspiracje życiowe młodzieży to określenie bardzo szerokie, a zarazem bardzo istotne z perspektywy młodego człowieka poszukującego życiowej drogi. Temat ten nieodłącznie związany jest z wartośc...

Bariery rozwoju zatrudnienia w krajach biednych-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1729

BARIERY ROZWOJU ZATRUDNIENIA W KRAJACH BIEDNYCH Powszechnie uważa się, że stopień sprawności funkcjonowania mechanizmu rynkowego zależy od: poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju, doświadczeń kadr menedżerskich (kierowniczych), ogólnej dyscypliny społecznej i tradycyjnego stosunku ludzi do pra...

Bezpieczeństwo teleinformatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 588

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE- ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH Bezpieczeństwo teleinformatyczne to inaczej bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych rozpatrywane w odniesieniu do instytuc...

Rola Narodowego Banku Polskiego-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

9. Rola Narodowego Banku Polskiego oraz rynku kapitałowego w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych. [O NBP poniżej] Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi. Na rynek kapitałowy składają się:  rynek papier...