Międzynarodowe stosunki gospodarcze-opracowanie - Eksport

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze-opracowanie - Eksport - strona 1

Fragment notatki:

MIĘDZYMARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
WYKŁAD 1 (23.09.2007r.)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - nauka o sposobach i narzędziach, przy pomocy, których społeczeństwa decydują o alokacji dóbr w ujęciu międzynarodowym w celu zaspokojenia potrzeb; nauka społeczna badająca zachowania ludzi w sytuacjach ekonomicznych.
Płaszczyzny współpracy, sposoby alokacji w międzynarodowych stosunkach gospodarczych:
Międzynarodowy przepływ towarów
eksport
import
handel tranzytowy
Międzynarodowy przepływ usług (pierwszoplanowy czynniki determinujący wymianę)
Międzynarodowy przepływ czynników produkcji
kapitał (właściciel kapitału musi być ten sam, do celów gospodarczych)
siła robocza
ziemia
Międzynarodowy przepływ pieniężny (dokonywanie płatności za towary i usługi, zmienia się właściciel kapitału)
Klasyczne formy handlu zagranicznego
Eksport - wywóz za granicę towarów pochodzenia krajowego lub w znacznym stopniu przetworzonych w kraju w celu ich sprzedaży oraz świadczenie usług cudzoziemcom; za eksport możemy uznać tylko sprzedaż za granicę
Eksport bezpośredni:
głównym przedmiotem transakcji są dobra inwestycyjne
bezpośredni kontakt z klientem
dobra znajomość rynku przez producenta
konieczność własnej akwizycji i dbałości o rynek
własny dział eksportu
dłuższa droga zbytu
własny magazyn wysyłkowy
własny serwis i magazyn części zamiennych
długoterminowe kredyty
wzrost zaangażowania kapitału
wysokie ryzyko kredytowe
niezalecana dla małych przedsiębiorstw
Eksport pośredni
sprzedaż towarów przez producenta w kraju
producent nie zawiera transakcji zagranicznych
dystrybucja poprzez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego
znajomość poprzez pośrednictwo specyficznych dla poszczególnych krajów sieci sprzedaży
doświadczenie rynkowe pośredników, specjalizacja
ryzyko błędnych informacji o popycie na towary producenta
wymóg przekazania prawa wyłącznej sprzedaży
preferowane przez średnie przedsiębiorstwa
producent unika tworzenia własnej sieci zbytu za granicą
preferowany w przypadku niewielkich lub nieregularnych dostaw towarów oraz przy sprzedaży produktów seryjnych
nie wymaga angażowania kapitału przez producenta na cele składowania i dystrybucji
może zaistnieć sytuacja anonimowości producenta, wtedy pośrednik nadaje markę


(…)

… pośredni - towar podąża drogą zawieranych umów, przy przemieszczaniu towaru wchodzi on w obszar celny kraju tranzytowego
Geneza i ewolucja handlu międzynarodowego.
Wiek XX to ,,wybuch'' handlu międzynarodowego.
We wcześniejszych okresach handel międzynarodowy obejmował tylko dobra luksusowe.
Handel zagraniczny miał charakter sporadyczny, nie masowy czy trwały. Na sporadyczność wymiany wpływał brak…
… te eksportowały głównie dobra przemysłowe co było skutkiem rewolucji przemysłowej. Eksportowano do Reszty Świata, swoich kolonii (bo nie było barier, sprzedawano drogo). Niewielki eksport odbywał się na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady. Był to rynek chroniony, działał na innych warunkach gdzie obowiązywały ceny rynkowe. Eksportowi podlegały w większości dobra luksusowe. Import dotyczył głównie surowców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz