Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 243

Czynniki determinujące gospodarkę światową-wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 308

WYKŁAD 2 (7.10.2007r.) Układ gospodarki światowej oparty na trzech filarach utrzymał się do 1914 roku. Podstawową przyczyną wybuchu I Wojny Światowej było niezadowolenie Niemców, którzy uważali, że podział Świata jest niesprawiedliwy. I Wojna Światowa spowodowała zachwianie się stosunków w gospoda...

Podmioty występujące w ramach stosunków międzynarodowych-wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

WYKŁAD 3 (21.10.2007r.) Podmioty występujące w ramach stosunków międzynarodowych Państwa - mają największy wpływ na stosunki handlowe i polityczne Podmioty pozapaństwowe narody, narodowości, grupy etniczne organizacje międzynarodowe - bardzo złożone i zróżnicowane ruchy międzynarodowe podmiot...

Teoria wymiany międzynarodowej-wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 826

WYKŁAD 4 (4.11.2007r.) Teoria wymiany międzynarodowej Dlaczego pojawiła się wymiana handlowa w skali międzynarodowej? XVI wiek - pierwsza spójna koncepcja wymiany międzynarodowej, teoria merkantylizmu Był to okres dominacji monarchii abs...

Teorie neoklasyczne-wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

WYKŁAD 5 (18.11.2007r.) Teorie neoklasyczne c.d. ZAŁOŻENIA WYSUNIĘTE HECHSCHERA-OHLINA Dwa państwa, dwa dobra. Dwa równorzędne czynniki produkcji: kapitał i praca. Oba czynniki produkcji są niezbędne do wytworzenia obu dóbr. Jedno z dóbr będzie pracochłonne a drugie kapitałochłonne. Państwa s...

Formy przepływu kapitału-wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

WYKŁAD 6 (2.12.2007r.) Formy przepływu kapitału Podział ze względu na czas wywozu krótkoterminowe - mniej niż 12 miesięcy; w 99% kredyt handlowy jest formą krótkoterminową, inwestycje na rynku walutowym długoterminowe - więcej niż 12 miesięcy; bezpośrednie inwestycje zagraniczne Podział ze wzgl...

Przywileje i immunitety dyplomatyczne-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1078

PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE Przywileje i immunitety mn.- termin zbiórczy określający uprzywilejowany status przedstawicieli państw w czasie pełnienia oficjalnych funkcji za granicą oraz funkcjonariuszy międzyrządowych org. mn. Podstawą ich istnienia jest zapewnienie możliwości nieskrępowa...

Polityka zagraniczna a dyplomacja-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

POLITYKA ZAGRANICZNA A DYPLOMACJA: 1.Polityka zagraniczna- szeroka polityka państwa, realizuje cele jakie rząd stawia. Ma bardziej ograniczone metody i środki. 2.dyplomacja- służy polityce zagranicznej. Dyplomacja Geneza- z języka greckiego- w Grecji na 2 glinianych tabliczkach spisywano np. umo...

Prawo Gospodarcze UE- informacje ogólne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 350

ŹRÓDŁA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO: Dwa zasadnicze poglądy na temat charakteru prawa wspólnotowego: 1. Prawo wspólnotowe rozumiane jako suwerenny porządek prawny powstały na mocy decyzji państw członkowskich, które w traktatach założycielskich stworzyły samodzielną, europejską władzę publiczną posiadaj...

Prawo Gospodarcze UE- zadanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Agnieszka Uznańska- Miska Stosunki Międzynarodowe Rok I, studia stacjonarne uzupełniające Czy działanie państwa X łamie prawo UE?, jeśli tak, proszę wskazać który przepis prawa UE. Odpowiedź proszę uzasadnić. Państwo X łamie prawo UE,...

Prognozowanie i symulacje-wykłady

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann „Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie” (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak „Prognozowanie gospodarcze” (AE, Wrocław 1997 - wyd. 2 poprawione) 3. A. Zaliaś „Teoria prognozy...