Logika-Wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika-Wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Logika ogólna - nauka o języku jako środku komunikacji. Komunikowanie się polega na „dawaniu racji”, uzasadnianiu zdań, które człowiek wypowiada. Język - środek komunikacji dźwiękowej, w którym przekazujemy sobie informacje. Może być naturalny (komunikacja codzienna, nie stworzony przez człowieka) i sztuczny (wymyślony przez człowieka).
Język naturalny - to na przykład język ojczysty
Dwa rodzaje języków sztucznych: matematyka i logika. W przeciwieństwie do języków naturalnych raz przyjęte w nich założenia nie zmieniają się. W większości przypadków człowiek posługuje się językiem naturalnym. Logika ogólna:
Dział semiotyki - Semiotyka składa się z syntaktyki, semantyki i pragmatyki. Semiotyka to nauka o języku jako środku wzajemnego komunikowania się umysłów. Syntaktyka to część semiotyki zajmująca się relacjami, które zachodzą pomiędzy wyrażeniami określonego języka (gramatyka). Semantyka (teoria znaczenia) jest to część semiotyki, która zajmuje się relacjami które zachodzą między wyrażeniami danego języka, a przedmiotami, których te wyrażenia są znakami. Pragmatyka to część semiotyki, która zajmuje się relacjami między wyrażeniami danego języka a podmiotami (ludźmi) jako twórcami lub użytkownikami tych wyrażeń jako znaków. Dział logiki formalnej - tworzy podstawy matematyki. Składa się z syntaktyki logicznej i semantyki logicznej. Dział ogólnej metodologii nauk - sposoby konstruowania twierdzeń, oraz sposoby ich argumentowania. Heurystyka - kontekst odkrycia; kontekst uzasadniania. Nauka ta pojawia się w latach 50-tych XX wieku. Dział teorii argumentacji - retoryka, erystyka, teoria dyskusji. Sposoby dyskursywnego przekazywania informacji. Celem jest przekonywanie rozmówcy. Retoryka - taka część teorii argumentacji w której jako racje wykorzystujemy racje innych (przywoływanie jak największej ilości argumentów i przykładów stworzonych przez innych, np. cytowanie). Jest to sposób przywoływania myśli innych ludzi. Umiejętność wyrażania racji, swobodnego przekonywania. Erystyka - wykorzystanie paradoksów językowych, luk w stosowaniu języka, w mowie. Rodzaje argumentów w erystyce: Pytanie o kryterium (ciągłe) jako chwyt erystyczny, pojęcia ogólne - precyzja definiowania, argumenty ad personam. Paradoks kłamcy - jeżeli kłamca mówi, że kłamie to mówi prawdę czy fałsz? Jeżeli kłamie to mówi prawdę, a jeżeli kłamie to mówi prawdę . Teoria dyskusji - dyskusja to wymiana myśli w celu rozwiązania jakiegoś problemu, w której biorą udział co najmniej dwie osoby. Dyskusje typu: orator + audytorium. Zasady dyskusji, błędy logiczne. Dyskusja występuje w dwóch przypadkach: gdy poglądy rozmówców są rozbieżne lub zbieżne (ale nie jednakowe). Dyskusja ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu praktycznego lub poznawczego.

(…)

…. Twierdzenia naukowe to inaczej zdania. Zdania udzielają się na analityczne i syntetyczne.
Analityczne: tautologie, tezy języka. Zdania analityczne - najczęściej w naukach formalnych, ich prawdziwość lub fałszywość określa się jedynie w warstwie językowej (prawa logiki lub postulaty znaczeniowe). Analiza podmiotu wystarcza dla określenia prawdziwości. Jeżeli zdanie analityczne jest prawdziwe na mocy samych…
… naukowa - dzieli się na nauki formalne i nauki empiryczne. Nauki formalne nie odwołują się do żadnych innych światów, poza językiem. Nauki formalne są dwie: matematyka czyli nauka o konstruktach abstrakcyjnych oraz logika czyli nauka o sposobach językowego formułowania i przekazywania myśli. Nauka o zdaniach prawdziwych. Nauki empiryczne to nauki przyrodnicze i humanistyczne (społeczne). Nauki…
…: obserwacja, pomiar
Eksplanacyjna - wyjaśniająca: jeżeli „P” (warunki, założenia), to „Q” (zależności)
Prewidystyczna - przewidująca: diagnoza, postgnoza, prognoza.
TEORIE  dedukcja, analiza PRZEWIDYWANIA (nauki formalne)
ŚWIAT TWORÓW TEORETYCZNYCH (konstrukcji umysłowych)
Budowanie teorii (indukcja, formułowanie hipotez)
Uzasadnienie (sprawdzanie przewidywań)- weryfikacja, konfirmacja, dyskonfirmacja…
… się metodą od ogółu do szczegółu (przeciwieństwo indukcji).
Analiza - rozkład posiadanych informacji na ewentualne konsekwencje.
Własności twierdzeń naukowych:
Pewność epistemologiczna - postrzeganie wiedzy naukowej; Cele
Ogólność → Prostota logiczna
Informacyjna zawartość → Prostota logiczna
Ścisłość → Prostota logiczna
Dwa rodzaje pewności: wiarygodność (epistemologiczna wiarygodność - przekonanie…
… przyrodnicze to nauki biologiczne (o tym co żywe) i fizyczne (to co nieożywione). Inny podział nauk:
NAUKI:
Matematyczne - logika, teoria mnogości, analiza matematyczna, geometria itd.
Fizyczne - fizyka, chemia, geologia, astronomia
Biologiczne - biologia, genetyka, ekologia itd.
Społeczne - socjologia, psychologia, historia, prawo, politologia itd.
Stykowe - biofizyka, biochemia, socjobiologia itd…
…, dwie lub więcej własności; dwa podmioty, jedna własność. Skończona ilość zdań)
Egzystencjalne (posiadają kwantyfikator - - istnieje takie „x”, że ma własność „f”- czyste (wszystkie zdania egzystencjalne o kwantyfikatorze małym; zdania ściśle egzystencjalne), mieszane (kwantyfikator ogólny /duży/: - każde „x” ma własność „f”. zdania egzystencjalne mieszane zawierają co najmniej jeden kwantyfikator mały i jeden duży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz