Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 17

Rodzaje katalizatorów o funkcjach enzymatycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1379

RODZAJE KATALIZATORÓW O FUNKCJACH ENZYMATYCZNYCH ENZYMY- katalizatory układów biologicznych. Są godnymi specjalnej uwagi urządzeniami molekularnymi, które determinują plan i strategię przekształceń chemicznych. Pośredniczą też w przekształcaniu różnych form energii. Najbardziej znaczącą właściwo...

Rozpuszczalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

Większość rozpuszczalnych w wodzie witamin wchodzi w skład koenzymów. Witaminy to cząsteczki organiczne potrzebne w małych ilościach w pożywieniu zwierząt wyższych. Spełniają one prawie taką samą rolę we wszystkich organizmach, ale w organizmach wyższych utraciły możliwość jej syntezy. Koenzymy t...

Sposoby uzyskiwania, magazynowania I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

SPOSOBY UZYSKIWANIA, MAGAZYNOWANIA I WYMIANY ENERGII W UKŁADACH BIOLOGICZNYCH. „ życie jest procesem spalania, który dostarcza organizmom żywym energii niezbędnej do ich istnienia, a każdy żywy organizm ma określone potrzeby energiczne” 1. Metabolizm:

Struktura i funkcje białek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1470

STRUKTURA I FUNKCJE BIAŁEK Białko (proteina) - pierwszorzędne tzn. o pierwszorzędnym znaczeniu. - białka stanowią ok. 50% suchej masy komórki i odgrywają decydującą role we wszystkich procesach biologicznych, - wszystkie zawierają C, N, H, O, prawie wszystkie S, stwierdzono też P, Fe, Zn, Cu. Fu...

Witaminy w procesach fizjologicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526

WITAMINY W PROCESACH FIZJOLOGICZNYCH WITAMINY - niezbędne do życia związki organiczne o zróżnicowanej budowie spełniające w żywym organizmie ważne funkcje biologiczne, przede wszystkim katalityczne i stanowiące dla człowieka oraz zwierząt substancje egzogenne. Podział: - rozpuszczalność: rozpusz...

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2436

WITAMINY KOENZYMY - drobno cząsteczkowe związki organiczne lub jony nieorganiczne których obecność w centrum aktywnym jest niezbędna do katalitycznego działania enzymu. Podział koenzymów: koenzymy współpracujące z oksydoreduktazami przenoszące...

Podstawy ekologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Trynajowski
 • Ekologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1729

Zagadnienie Ekologia: ekologia jako nauka Ekologia to nauka podstawowa o funkcjonowaniu biosfery ; nauka stosowana w ochronie środowiska i ochrony przyrody. powiazania ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska Ochrona środowiska - prak...

Kumak Nizinny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

Ochrona Kumaka Nizinnego i Kumaka Górskiego W Polsce występują dwa gatunki kumaka: nizinny ( Bombina bombina ) i górski ( Bombina variegata ). Oba są chronione i blisko spokrewnione ze sobą. Kumaki wyglądają jak małe ropuszki - ich skóra, podobnie jak u ropuch, pokryta jest licznymi brodawkami, ...

Zmiany fauny Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Faunistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

Praca Faunistyka Tematem mojej pracy są zmiany fauny polski a w szczególności wielkopolski pod wpływem presji antropogenicznej, introdukcji, reintrodukcji i restytucji. W naszym kraju jest wiele takich gatunków, ale ja postaram się skupić na kilku wybranych, które moim zdaniem są najbardziej isto...

Zjawiska patologiczne w rodzinie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

Temat: "Zjawiska patologiczne w rodzinie" Czym dla nas właściwie jest rodzina? Jest to pytanie które powinien sobie zadać każdy planujący ja założyć, a nawet ten który ma tylko on powinien rozważyć czy jego rodzina jest dobra czy nie krzywdzi nikogo. Gdyż każdy w swojej rodzinie powini...