Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 16

Humanizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 6629

Humanizm prawniczy: w XVI wieku konsyliatorzy stracili na znaczeniu - wraz z reformacją upada mit prawa rzymskiego jako objawionej prawdy; zastępuje ich stojący w opozycji do konsyliatorów - francuski humanizm prawniczy wyróżniamy w nim dwie tendencje: 1) nurt historyczny ( Kujacjusz, Favre) - w...

ABGB, BGB, KN i spadkobranie testamentowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2982

ABGB: wprowadza system paranteli (VI): I dzieci i potomstwo II ojciec i jego zstępni III dziadek i ich potomstwo itd. Potem ograniczono do IV paranteli następujące zasady: 1) małżonek dziedzicząc z: - I i II grupą dostawał: 1/4 w dożywotnie użytkowanie - przy pozostałych grupach: 1/4 na własność...

Chronologia wydarzeń dotyczących biosyntezy białka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1547

CHRONOLOGIA WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH BIOSYNTEZY BIAŁKA 1869 - odkrycie i wyizolowanie po raz pierwszy DNA; 1900 - stwierdzono, że białka mają budowę łańcuchową i są złożone z 20 aminokwasów (Emil Fischer); 1944 - Avery, McLeod, McCarty wykazali, że transformacja u bakterii jest powodowana przez DNA (...

Enzymy - Enzymy proteolityczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3066

Enzymy proteolityczne katalizują reakcje hydrolizy wiązania peptydowego i występują na każdym poziomie organizacji życia, zarówno u wirusów, bakterii i roślin, zwierząt. Działają wew. i zew. komórkowo. Wyróżniamy wśród nich proteinaz...

Fotosynteza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2933

FOTOSYNTEZA „ Życie zależy od słońca” Rośliny i cyjanobakterie - uzyskiwanie energii chemicznej z energii świetlnej w procesie fotosyntezy: CO 2 + H 2 O → (CH 2 O) + O 2 Rocznie ~10 11 ton węgla - 10 18 kJ energii i tlen tworzący atmosferę ziemską Rys historyczny: 1648 - Jean Baptiste van Helm...

Kod genetyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2590

KOD GENETYCZNY Większość eukariotycznych genów kodujących białka składa się z na przemian sekwencji kodujących - eksonów i niekodujących - intronów. Wiemy, że są geny mozaikowe, których liczba intronów (niekodujących) jest bardzo duża. Co...

Metabolizm związków azotu w organizmach roślinnych i u człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1981

MATABOLIZM ZWIĄZKÓW AZOTU ORGANIZMACH ROŚLINNYCH I U CZŁOWIEKA . METABOLIZM - współzależny system reakcji biochemicznych, jakie zachodzą w organizmach żywych. Polega na: zdobywaniu przez komórkę energii ze środowiska, przekształcaniu pożywienia w składniki własnych struktur Metabolizm regulow...

Niezwykły postęp w naukach biologicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

N iezwykły postęp w naukach biologicznych, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach minionego wieku, wpłynął na zweryfikowanie dotychczasowych prognoz rozwoju biotechnologii. Współczesna biotechnologia, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej w kierunku modyfikacji komórek żywych ...

Podstawy Biochemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1918

Biochemia- nauka dotycząca chemicznych podstaw życia. Zajmuje się: chemicznymi składnikami żywych komórek oraz reakcjami i procesami. którym ulegają opisywaniem i wyjaśnianiem na poziomie molekularnym wszystkich procesów chemicznych zachodzących w żywych komórkach Znajomość biochemii jest niez...

Regulacja Biosyntezy białka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2072

REGULACJA BIOSYNTEZY BIAŁKA RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK Podział mitotyczny zapewnia dokładne rozdzielenie genów do wszystkich komórek potomnych w organizmie, ale różne tkanki wielokomórkowego organizmu wykazują ilościowe a nawet jakościo...