Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 15

Krajowa Rada Sądownictwa - Sędziowie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA organ kolegialny uplasowany pomiędzy władzami , którego zadaniem jest pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę i legislatywę decyzji dot. sądownictwa , reprezentowanie interesów władzy sądowniczej , ochrona

Konstytucyjne zasady działalności sądów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

KONSTYTUCYJNE ZASADY DZIAŁANIA SĄDÓW zasady organizacji sądownictwa: zasada dwuinstancyjności ( art. 176 ust. 1 ) → ( wymóg minimalny ) nakaz by w każdej sprawie była możliwość zwrócenia się do sądu wyższej instancji o zbadanie prawidłowości orzeczenia I inst ., a na mocy art. 236 ust. 2 dot. też...

Trybunał Konstytucyjny - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

FUNKCJE funkcje TK to: kontrola norm (orzekanie o zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu); orzekanie o skargach konstytucyjnych ; rozstrzyganie sporów kompetencyjnych ; orzekanie o zgodności z Konstytucją celów i działalności partii politycznych; rozstrzygnie o zaistnieniu tymcz...

Władza sądownicza - Trybunał Stanu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658

WŁADZA SĄDOWNICZA. TRYBUNAŁ STANU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA odpowiedzialność konstytucyjna (prawna) to odpowiedzialność za naruszenie prawa realizowana z inicjatywy parlamentu przed organem władzy sądowniczej ; historia instytucji : TRYBUNAŁ STANU TS to odrębny organ władzy sądowniczej , p...

Prawa autorskie - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

Utwór zbiorowy i zbiory utworów - w przypadku zbioru, przedmiotem mogą być utwory tylko jednego autora, lub inne składniki stworzone przez jedną osobę - utworu zbiorowego muszą tworzyć co najmniej dwóch autorów poszczególnych części - w przypadku utworów zbiorowych zasadniczo konieczne jest wsp...

Cechy praw autorskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

Prawa autorskie Autorskie prawa osobiste art. 16 Nieograniczone w czasie Niezrzekalne i niezbywalne Katalog uprawnień osobistych (wieź twórcy z utworem powstaje z mocy samego tworzenia utwory; szczególne dobro osobiste, upr...

Autorskie prawa osobiste - problemy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

Autorskie prawa osobiste- problemy: Ochrona praw osobistych po śmierci twórcy- prawa osobiste istnieją po śmierci twórcy (nie są to prawa osobiste spadkobierców), istnieją prawa majątkowe po śmierci twórcy Obchodzenie zasady n...

Ochrona prawna odmian roślin - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Ochrona prawna odmian roślin (na przykładzie jabłoni- jabłoń to rodzaj, odmiana to najniższa klasa) Ochrona krajowa - ustawa z 2003r. o ochronie prawnej odmian roślin Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Ochrona unijna - rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z 1994r. w sprawie wspóln...

Dozwolony użytek utworów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Dozwolony użytek: - uzasadnienie (niewielka szkoda, nienaruszanie prawa do prywatności, rozwój w dziedzinach takich jak kultura czy nauka uzasadnia dozwolony użytek) - zasad ścisłej interpretacji wyjątków - użytek publiczny i prywatny...

Epoka hellenistyczna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1932

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. 5. Epoka hellenistyczna. a) Cynizm. Cynicy byli świadkami krachu dawnego świata i rozkładu starych struktur, doświadczyli oni wszystkich kataklizmów epoki przejściowej. Ich odpowiedź na pyta...