Rozpuszczalność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpuszczalność - strona 1

Fragment notatki:


Większość rozpuszczalnych w wodzie witamin wchodzi w skład koenzymów. Witaminy to cząsteczki organiczne potrzebne w małych ilościach w pożywieniu zwierząt wyższych. Spełniają one prawie taką samą rolę we wszystkich organizmach, ale w organizmach wyższych utraciły możliwość jej syntezy. Koenzymy to pochodne niektórych witamin:
Witamina Pochodny koenzym B 1 (tiamina)
Pirofosforan tiaminy
B 2 (ryboflawina)
Dinukleotyd flawinoadeninowy i
mononukleotyd flawinowy Niacyna (kwas nikotynowy)
dinukleotyd nikotynoamido-adeninowy
B 6 Fosforan pirydoksalu
Kwas pantotenowy
Koenzym A
Biotyna
Kowalencyjnie związana z karboksylazami
Folian(witamina B c )
tetrahydrofolian
Kobalamina(witamina B 12 )
Koenzymy kobamidowe
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach uczestniczą w różnorodnych procesach takich jak krzepnięcie krwi czy widzenie. Jeżeli spożyjemy za dużo witamin rozpuszczalnych w wodzie ich nadmiar wydalimy z moczem. Niebezpieczny jest nadmiar witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, bo one się kumulują w komórkach.
Model klucza i zamka - tłumaczący oddziaływanie enzymu z substratem. Kształt miejsca aktywnego wolnego enzymu jest komplementarny do kształtu substratu. Model wymuszonego dopasowania- tłumaczący oddziaływanie substratu z enzymem. Związanie substratu pociąga za sobą zmianę kształtu enzymu. Kształt miejsca aktywnego staje się komplementarny do kształtu substratu dopiero po rozpoznaniu substratu.
Definicja enzymu: Enzymy (E) są to białka wykazujące aktywność katalityczną w specyficznym aktywowaniu substratu (S), co prowadzi do powstawania produktu (P) lub produktów (P 1 , P 2 …)
Nazewnictwo Celuloza - celulaza
Proteina - proteaza
Maltoza - maltaza
Amyloza - amylaza
Nazwy potoczne; trypsyna, pepsyna, podpuszczka
W 1960 roku komisja enzymowa (1956-1961) międzynarodowej linii biochemicznej sklasyfikowała enzymy wg reakcji chemicznych, jakie katalizowały enzymy.
W 1964r opublikowano nomenklaturę i klasyfikacje enzymów zaleconą przez M.U.B.
Główne klasy enzymów: Numer i nazwa klasy Rodzaj katalizowanej reakcji 1. Oksydazy (oksydoreduktazy)
reakcje utlenienia i redukcji reakcje oksydoredukcyjne, przenoszenia protonów, elektronów i tlenu.
AH + B A + BH Np.dehydrogenaza alkoholowa 2. Transferazy
reakcje wymiany grup między dwoma substratami zwykle z udziałem koenzymów


(…)

… poziomach występowania. Dotyczy to głównie enzymów w szlakach metabolicznych
- enzym chemotropiczny- aloesteryczny enzym, który używa swego substratu jako modulatora aktywności enzymatycznej
- system multienzymowy- grupa związanych enzymów biorących udział w danym szlaku metabolicznym
- enzymy regulatorowe- mają funkcje regulatorową, dzięki ich zdolności do podlegania zmianom katalitycznym za pomocą…
….3,4,6), względnie typ izomeryzacji (klasa 5)
aceptor (kl.1i2), typ estru, peptydu, amidu itp.(kl.3), odłączana grupa (kl.4), typ zmiany konfiguracji, typ substratu, aminokwas (kl.5), substraty, rodzaj związku makroergicznego (kl.6)
kolejny historycznie przypisany enzym
EC 3.4.21.4 trypsyna
(3)-hydrolaza
(4)- proteaza(hydrolizuje wiązanie peptydowe)
(21)- proteaza serynowa(seryna W.C.A)- centrum aktywne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz