Rodzaje katalizatorów o funkcjach enzymatycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje katalizatorów o funkcjach enzymatycznych - strona 1 Rodzaje katalizatorów o funkcjach enzymatycznych - strona 2 Rodzaje katalizatorów o funkcjach enzymatycznych - strona 3

Fragment notatki:


RODZAJE KATALIZATORÓW O FUNKCJACH ENZYMATYCZNYCH
ENZYMY- katalizatory układów biologicznych. Są godnymi specjalnej uwagi urządzeniami molekularnymi, które determinują plan i strategię przekształceń chemicznych. Pośredniczą też w przekształcaniu różnych form energii. Najbardziej znaczącą właściwością enzymów jest ich siła katalityczna i specyficzność. Aktywność wielu enzymów podlega regulacji. Prawie wszystkie znane enzymy są białkami, ale odkrycie katalitycznie czynnych cząsteczek kwasu RNA zaburzyło to przekonanie o wyłączności białkowego charakteru enzymów i dobitnie wskazuje, że białka nie mają absolutnej wyłączności w zakresie biokatalizy.
Nie wszystkie kwasy RNA wykazują aktywność katalityczną jak enzymy białkowe. RNA - nośnik informacji genetycznej (dziedziczenie), ale też funkcja enzymatyczna (wynika to z oszczędności miejsca w małych organizmach)
IZOENZYMY (izozymy)- różne odmiany jednego enzymu powstające przy udziale różnych genów strukturalnych i mające zasadniczo taki sam plan budowy i mechanizm katalityczny, a różnią się sposobem ich regulowania (dokładnie taka sama specyficzność, Mcz. taka sama w centrum aktywnym, minimalnie może różnić się w innym miejscu, uruchamiają je różne geny- regulacja na zasadzie genetycznej).
FORMY WIELORAKIE- produkty wtórnej modyfikacji enzymu zachowujące aktywność biologiczną (powstają w wyniku tego samego genu budującego białko- może ulec minimalnej modyfikacji: nieco inna Mcz. ale aktywność ta sama). Pełnią określone funkcje w komórce w zależności od potrzeb organizmu.
ABZYMY- przeciwciała funkcjonujące w charakterze enzymów, przeciwciała i enzymy mają wiele cech wspólnych- podobnie jak enzymy przeciwciało jest wielką cząsteczką białkową(niewielka część bierze udział w reakcji). Zadanie enzymu- kataliza przemiany substratu surowca dla katalizowanej reakcji w produkt. W rzeczywistości enzym bierze udział w reakcji, którą katalizuje tylko w czasie jej trwania. Po jej zakończeniu nie jest już związany z jej produktem. Istotą reakcji enzymatycznej jest przemiana substratu w kompleks aktywny. Z molekularnego punktu widzenia jest to przekształcenie konformacji cząsteczki substratu na wzór aktywnego enzymu, co umożliwia uch wzajemne połączenie i obniżenie zajścia reakcji. Proces ten odbywa się przy udziale sił elektrycznych i chemicznych. PRZECIWCIAŁA- grupa białek (immunoglobuliny, g-globuliny, globuliny odpornościowe) syntetyzowanych przez limfocyty B w odpowiedzi na pobudzenie antygenu. Zadaniem przeciwciał jest specyficzna neutralizacja antygenów infekcyjnych np. bakterii, wirusów, pasożytów wnikających do wnętrza organizmu zwierzęcia, reakcja- antygen- przeciwciało
ANTYGEN- substancje chemiczne wywołujące odpowiedź immunologiczną organizmu polegającą na produkcji przeciwciał lub limfocytów zdolnych do reagowania z indukującymi je antygenami.


(…)

…. 1 str. 92 Wykłady
Związki makroergiczne.
Zapotrzebowanie na enzym w komórce- uruchamia się proces biosyntezy białka(regulacja enzymatycznej syntezy i rozkładu)
- allosteria
- sprzężenie zwrotne
- odwracalne modyfikacje kowalencyjne
- aktywacja proteolityczna
- regulacja enzymatycznej syntezy i rozkładu
- regulacja potencjału oksydoredukcyjnego
- kofaktory (koenzymy, grupy prostetyczne, jony metali…
… tiaminy
B2 Dinukleotyd flawinoadeninowy i
mononukleotyd flawinowy Niacyna
dinukleotyd nikotynoamido-adeninowy
B6 Fosforan pirydoksalu
Kwas pantotenowy
Koenzym A
Biotyna
Kowalencyjnie związana z karboksylazami
Folian(witamina Bc)
tetrahydrofolian
Kobalamina(witamina B12)
Koenzymy kobamidowe
Definicja enzymów:
Enzymy są to białka wykazujące aktywność katalityczną w specyficznym aktywowaniu substratu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz