Bezpośredni test elisa, sem VI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpośredni test elisa, sem VI - strona 1

Fragment notatki:

BEZPOŚREDNI TEST ELISA: Test Elisa jest jednym z najpowszechniej stosowanych testów diagnostycznych pozwalających na wykrywanie białka obecnego w materiale biologicznym przy udziale specyficznych przeciwciał skonfigurowanych z enzymem. Działanie testu tego polega na tym, że przeciwciało związane z określonym enzymem może specyficznie rozpoznawać dane białko, które wcześniej zostało unieruchomione na podłożu. Po podaniu przeciwciał następuje utworzenie kompleksów immunologicznych. Po wypłukaniu niezwiązanego przeciwciała i dodaniu substratu dla enzymu związanego z przeciwciałem zajdzie reakcja enzymatyczna, czemu będzie towarzyszyło pojawienie się produktu. Wykrycie jego obecności świadczy o obecności danego białka w badanym materiale. Mierząc z kolei ilość powstającego produktu można także przeprowadzić analizę ilościową. Każdy test immunoenzymatyczny wymaga opłaszczenia formy stałej przeciwciałem lub antygenem. Jako formy stałej używa się zwykle plastikowych płytek ze studzienkami, do których można dodawać niewielkie ilości roztworów. SANDWICH ELISA - test podwójnego wiązania (bezpośredni test Elisa), SCHEMAT:1) opłaszczenie płytki przeciwciałem specyficznym dla danego antygenu. 2) naniesienie badanej próbki. Jeśli zawiera ona poszukiwane białko, to następuje jego wiązanie. 3) usunięcie badanego materiału z płytki i płukanie. Antygen pozostaje związany z przeciwciałem. 4) naniesienie kolejnego przeciwciała specyficznego dla tego samego antygenu i wyznaczonego enzymem. 5) po przepłukaniu uzyskuje się struktury „kanapki” a antygen znajduje się pomiędzy dwiema warstwami przeciwciał. 6) dodanie substratu dla enzymu związanego z przeciwciałem. Zwykle stosuje się związki, które w wyniku reakcji enzymatycznej przechodzą w barwny produkt. 7) obserwacja wyników i ocena ilościowa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz