Immunologia - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologia - wykład 6 - strona 1 Immunologia - wykład 6 - strona 2 Immunologia - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Data: 7.11.2007r.
IMMUNOLOGIA
Wykład 6
F6 Przeciwciała monoklonalne
1. Przeciwciała monoklonalne
a) W 1975r. Köhler i Milstein wprowadzili metodę produkcji przeciwciał o określonej swoistości
b) Powstają w wyniku fuzji komórki nowotworowej szpiczaka z limfocytem B produkującym przeciwciała o określonej swoistości
c) Powstają również dzięki wykorzystaniu bibliotek Fv zawierających sekwencje powstałe w wyniku fuzji genów kodujących zmienn części łańcuchów lekkich i ciężkich
2. Uzyskiwanie przeciwciał monoklonalnych - fuzja komórek.
Metoda tradycyjna.
1) Izolacja antygenu
2) Immunizacja myszy
3) Hodowla komórek szpiczaka
4) Izolacja śledziony immunizowanej myszy
5) Fuzja komórek śledziony i komórek szpiczaka
6) Selekcja komórek hybrydoma - komórki nie podlegające fuzji są usuwane - komórki szpiczaka na pożywce HAT, komórki śledziony nie dzielą się
7) Klonowanie komórek hybrydoma - jedna komórka w jednej studzience
8) Namnażanie komórek hybrydoma
9) Synteza przeciwciał monoklonalnych
10) Oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych
3. Typy przeciwciał monoklonalnych
a) Mysie przeciwciała monoklonalne
- Źródło różnych przeciwciał monoklonalnych o dużym powinowactwie i specyficzności
- Immunogenność cząsteczki (ograniczone stosowanie w lecznictwie)
b) Przeciwciała chimeryczne
- Przeciwciała człowieka zawierające regiony zmienne myszy
c) Przeciwciała humanizowane - Modyfikacja genetyczna na poziomie DNA poprzez wymianę części stałych łańcucha ciężkiego i lekkiego myszy są zastępowane przez regiony pochodzące od człowieka. Proces ten całkowicie nie hamuje immunogenności przeciwciała.
- W drugiej metodzie sekwencjonuje się mysie przeciwciała i wprowadza region hiperzmienny do przeciwciał człowieka
d) Przeciwciała prymatyzowane - zawierają regiony zmienne od makaka
e) Przeciwciała człowieka - zbudowane tylko z regionów przeciwciał człowieka


(…)

…. Mylotarg w leczeniu ostrej białaczki szpikowej - koniukat mAb anty - CD33 ze złożonym oligosacharydem indukującym rozcinanie DNA)
- immunosupresja w transplantologii (wybiórcze hamowanie odpowiednich subpopulacji limfocytów)
- immunosupresja w chorobach o podłożu zapalnym (przeciw cytokinom)
- blokowanie krzepnięcia krwi (blokowanie receptorów płytek wiążących się z fibrynogenem po angioplastyce…
… Epsteina - Barr
- Proces trudny, niebezpieczny ze względu na stosowanie wirusów
2) Uzyskiwanie przeciwciał metodami inżynierii genetycznej - biblioteki Fv
- Z biblioteki wybiera się różne geny otrzymując pożądane kombinacje
- Namnażanie w bakteriofagach
3) Transgeniczne myszy, zwierzęta gospodarskie i rośliny
- Sekwencja przeciwciał człowieka
- Liczne firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne
- 33 produkty…
…, izotopem czy glikolem polietylenowym (PEG)
telimomab aritox
indium In 111 saturnomab pendetide
enlimomab pogol
8. Terapia przeciwnowotworowa
Zależna od przeciwciała cytotoksyczność komórkowa
PM wiążą się z antygenem na powierzchni komórki nowotworowej i umożliwiają wiązanie z komórkami NK. Uwalniane są perforyny i granzyny rozkładające komórkę. Pozostałości komórki pobierane są przez komórki prezentujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz