Diagnostyka molekularna

note /search

Markery, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1981

MARKERY: Marker genetyczny: to odmiana allelu, która może być wykorzystana jako `znacznik' określonej struktury, bądź procesu biologicznego w trakcie analiz. Są to łatwo rozpoznawalne znaczniki sprzężonych z nimi cech fenotypowych (często o znaczeniu użytkowym). Stanowią podstawę selekcji w

Western blot, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

WESTERN BLOT: Pierwszym etapem w metodzie WB jest rozdział białek za pomocą elektroforezy na żelu poliakrylamidowym. Najczęściej wykorzystuje się elektroforezę denaturującą z wykorzystaniem siarczanu dodecylu sodu (SDS-PAGE). Obecność SDS pow...

Bezpośredni test elisa, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

BEZPOŚREDNI TEST ELISA: Test Elisa jest jednym z najpowszechniej stosowanych testów diagnostycznych pozwalających na wykrywanie białka obecnego w materiale biologicznym przy udziale specyficznych przeciwciał skonfigurowanych z enzymem. Działanie testu tego polega na tym, że

Dna, sem 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1442

DNA Preparat DNA może być przechowywany - w temp. Pokojowej przez krótki czas - w temp. 4°C po dodaniu chlorofilu (5μl chloroformu/ 1ml DNA) przez długi okres czasu - w stanie zamrożenia przez nie ograniczony czas Przygotowanie materiału roślinnego do analizy DNA: 1.Sterylizować po 5 ziarniakó...

Etapy PCR, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2198

ETAPY PCR: Wstępna denaturacja: Całkowita denaturacja DNA na początku reakcji PCR jest bardzo istotna. Niepełna denaturacja sprawia, że nie całe DNA może być wykorzystane jako matryca w I cyklu, a to z kolei powoduje zmniejszenie ilości amplifikowanych produktów. Etap wstępnej denaturacji powinien t...

Fluorymetria, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 5152

Fluorymetria Zasada metody Instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca zjawisko emisji promieniowania fluorescencyjnego przez cząsteczki oznaczanego składnika. Intensywność emitowanego promieniowania jest proporcjonalna do stęż...

RNA, sem 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1610

RNA Główne rodzaje RNA -mRNA -1-5% komórkowego RNA -tRNA -około 20% -rRNA - 75% Metody izolacji RNA 1 Izolacja specyficznego RNA poprzez frakcjonowanie całego RNA komórki 2 bezpośrednia izolacja specyficznego RNA, ograniczona wyłącznie ...

Składniki mieszaniny reakcyjnej, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

SKŁADNIKI MIESZANINY REAKCYJNEJ: matrycowe DNA; starter; MgCl2; dNTP, polimeraza; bufor do PCR. MATRYCOWE DNA: nie może być zdegradowane ani zanieczyszczone. Inhibitorami PCR są m.in. fend, EDTA, proteinoza K. Najczęściej w 20 μl mieszaniny reakcyjnej stosuje się 10-100 ng matrycy. Zbyt duża ilość D...

Wstęp do diagnostyki molekularnej, sem 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1323

WSTĘP DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ Materiał zwierzęcy i ludzki: -krew odwodowa -komórki nabłonka -fibroblasty -komórki pyłu owodniowego (10ml) -komórki kosmówki (10mg) -cebulki włosów (R...

Metody dezintegracji komórki, sem 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2296

Metody dezintegracji komórek fizyczne -zamrażanie i rozmrażanie -wywoływanie szoku osmotycznego 2. chemiczne -stosowanie detergentów 3. mechaniczne -rozcieranie z perełkami szklanymi, pisakiem, tlenkami glinu, rozcieranie tkanki wysuszone...