Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 162

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego 1825 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1736

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Królestwo Polskie Kodeks cywilny Królestwa Polskiego 1825 r. -nieznaczna nowelizacja przepisów Code civil, które nie znalazły akceptacji społecznej w polskich realiach - prawo hipoteczne i małżeńskie -system mieszany prawa osobowego małżeńskiego przewidują...

Ustawodawstwo cywilne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Po wojnie RFN Ustawodawstwo cywilne -największe zmiany prawa obligacyjnego i rodzinnego -ograniczenie wolności zawierania umów - ochrona pracowników, lokatorów itd. -odpowiedzialność producenta za wadliwą konstrukcję towaru -równouprawnienie płci ustawą...

Prawo karne od czasów nowożytnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1022

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Prawo karne od czasów nowożytnych Pojęcie i podział przestępstwa -formalna definicja przestępstwa od oświeceniowych kodyfikacji prawa karnego; postulatem szkoły klasycznej; po raz pierwszy w Józefinie; reżimy totalitarne wróciły do materialnej definicji prz...

Prawo karne w średniowieczu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Smolak. Notatka składa się z 2 stron. Prawo karne średniowiecza Wczesne średniowiecze -sankcje za naruszenie porządku prawnego miały charakter kar prywatnych -zwalczanie przestępstw należało do prywatnej inicjatywy poszkodowanego i jego rodziny - samopomoc rodowa -system

Prawo małżesńkie majątkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Smolak. Notatka składa się z 2 stron. Prawo małżeńskie majątkowe -zawsze regulowane przez przepisy świeckie i podlegające sądom państwowym Intercyzy (umowy przedmałżeńskie) -zawierane przy

Prawo małżeńskie osobowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. . Prawo małżeńskie osobowe Średniowiecze Konflikt germańskich zwyczajów z prawem kościelnym: -poligamia wśród plemion barbarzyńskich -przeciwstawienie Kościoła małżeństwom pod przymusem -Kościół dopuszczał małżeństwa między różnymi stanami -Kościół nie...

Prawo osobowe - Nabycie zdolności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. Prawo osobowe Nabycie zdolności prawnej -w epoce feudalnej dziecko musiało być przyjęte do rodziny i urodzić się żywe - przejawiać oznaki życia i posiadać ludzką postać (niezdeformowane) -od XIX w. stopniowo w kodeksach: -domniemanie żywego urodzenia -ni...

Prawo zobowiąza ń w prawie Rzymskim

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Prawo zobowiązań W prawie rzymskim -katalog umów obligacyjnych był wyznaczony przez skargi (umowy zaskarżalne i niezaskarżalne -formalizm i sztywność norm -źródła powstania zobowiązań: 1) ex contractu - z umowy 2) quasi ex contractu - np. prowadzenie cu...

Proces cywilny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1918

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Proces cywilny Proces rzymsko-kanoniczny i nowożytny -proces rzymsko-kanoniczny interpretacją procesu kognicyjnego -powstal w wyniku prawotwórczej działalności papieży w XII-XIII w. i w XIII w. wzorowały się na nim sądy miast włoskich -Sąd Kameralny Rzesz...

Fakty prawne i państwo prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. FAKTY PRAWNE Fakty prawne są to fakty, które powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego. Przepisy prawne mogą nadawać pewnym faktom rangę faktów prawnych. Rodzaje faktów prawnych: Zachowania ludzi Zdarzenia prawne - niezależne od woli, si...