Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 163

Odpowiedzialnośc prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ORAZ JEJ RODZAJE Idea odpowiedzialności człowieka opiera się na tym, że człowiek kieruje się w postępowaniu własną wolą, realizuje swoją wolę i wolność jednostkową, z czym wiążą się określone skutki. Człowiek jest świadomy tego, co czy...

Prawo pojmowane jako zbiór norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. TWORZENIE PRAWA POJMOWANEGO JAKO ZBIÓR NORM Wydawanie nowych norm Zmiana zbioru norm istniejących Usuwanie zbioru norm Wydawanie nowych norm - tworzenie nowych aktów normatywnych, które dotyczą spraw dotychczas nieunormowanych, nieuregulowanych. Zmiana (n...

Sprawiedliwość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1008

Smolak. Notatka składa się z 2 stron. POJĘCIE SPRAWIEDLIWOŚCI Sprawiedliwość - cecha czyjegoś postępowania, charakteryzująca się tym, że osoby prawne istotnie podobne, pozostające w istotnie podobnych sytuacjach, noszących jednakowe cechy, traktuje się równo . Formalna koncepcja sprawiedliwości -...

Typy wypowiedzi i ich funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3507

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Typy wypowiedzi oraz ich funkcje. Prawoznawstwo - nauki o prawie w sensie pragmatycznym - zespół czynności zmierzających do sformułowania twierdzeń naukowych. Nauki o prawie w sensie apragmatycznym - rezultat czynności badawczych czyli teorie naukowe . Nau...

Wnioskowanie prawnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1638

Smolak. Notatka składa się z 1 strony. WNIOSKOWANIA PRAWNICZE Wnioskowania prawnicze - rozumowania, w których z treści określonych norm wyprowadza się treści innych norm, które są wnioskiem w danym rozumowaniu. Dyrektywy inferencyjne pozwalają z treści normy N 1 wyprowadzić normę N 2 . Dyrektyw...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. WYKŁADNIA PRAWA Pojęcia i cechy języka tekstów prawnych Tekst prawny dziedziczy wszystkie wady i zalety języka codziennego. 2 rodzaje języków: prawny - to język, w którym sformułowany jest tekst praw...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. Wykładnia prawa w ujęciu pragmatycznym zajmuje się przepisami prawnymi. Jej rezultatem są normy postępowania jako wypowiedzi, które bezpośrednio i jednoznacznie co, kto i w jakich okolicznościach ma czynić lub nie czynić. Instrumentem są dyrektywy wykładni pr...

Źródła prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. ŹRÓDŁA PRAWA Ustawy o cytowaniu - początek tej formy regulacji prawnej to już Konstantyn Wielki (przełom zmiany charakteru jurysprudencji). Konstantyn wielki - 321 r. Notae do dzieł Papiniana. 327-328 r. Konstytucje umarłych wyróżniono pięciu najważniejsz...

Posiadanie i prawo rzeczowe I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Posiadanie i prawo rzeczowe (dziedzina z : prawo majątkowe) Twoja - res tua - uznanie obszaru, że ktoś ma wyłączność władztwa nad jakimś obiektem majątkowym. Res extra commercium - obiekty, co do których uznaje się, że wszyscy mogą nimi władać I z nich ...

Posiadanie i prawo rzeczowe III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Interdykty posesoryjne (ochrona posiadania). Ochronę posiadania nazywa się ochroną posesoryjną tzw. possesio ad interdicta - ochrona posiadania odbywała się poprzez tzw. interdykty. Sens ochrony posesoryjnej polega na tym, że ma być ona łatwiejsza i szybs...