Typy wypowiedzi i ich funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy wypowiedzi i ich funkcje - strona 1 Typy wypowiedzi i ich funkcje - strona 2 Typy wypowiedzi i ich funkcje - strona 3

Fragment notatki:

Smolak. Notatka składa się z 3 stron.
Typy wypowiedzi oraz ich funkcje.
Prawoznawstwo - nauki o prawie w sensie pragmatycznym - zespół czynności zmierzających do sformułowania twierdzeń naukowych.
Nauki o prawie w sensie apragmatycznym - rezultat czynności badawczych czyli teorie naukowe .
Nauki:
nauki społeczne i przyrodnicze
nauki teoretyczne i praktyczne
nauki empiryczne i formalne
Prawo reguluje zachowanie jednostek.
Wypowiedzi :
opisowe (twierdzenia, wypowiedzi deskryptywne) - wypowiedzi, które opisują rzeczywistość; dzielą się na prawdziwe i fałszywe oceniające - wypowiedź, która zawiera ocenę (aprobatę lub dezaprobatę) pytajne - zawierają pytania, zaczynają się od partykuły pytajnej dyrektywy (wypowiedzi dyrektywalne) - ich zadaniem jest skłonienie do podjęcia lub zaniechania określonego postępowania Zdania syntetyczne mają się lub nie do rzeczywistości. Zdania analityczne są prawdziwe ze względu na znaczenie użytych w nim wyrażeń.
Ocena estetyczna to przeżycie aprobaty lub dezaprobaty dla określonego stanu.
Ocena moralna to przeżycie aprobaty lub dezaprobaty w stosunku do jakiegoś dobra.
Funkcje wypowiedzi:
opisowa - opisuje rzeczywistość sugestywna - charakterystyczna dla wypowiedzi dyrektywalnych; skłania do pojęcia określonego zachowania ekspresywna - wywołuje określone przeżycia lub emocje performatywna - powoduje wykonanie czynności; np. „Przyrzekam, że…”, „Obiecuję...”
Rodzaje wypowiedzi dyrektywalnych:
dyrektywy celowościowe - wypowiedzi, które wskazują, co należy uczynić, by osiągnąć określony cel reguły sensu - reguły, dzięki którym czynnościom psychofizycznym nadaje się sens dokonania czynności konwencjonalnych wypowiedzi optatywne (optatywy, wypowiedzi życzeniowe) - wypowiedzi wyrażające życzenie normy postępowania - wypowiedź, która określonemu adresatowi w określonych sytuacjach nakazuje bądź zakazuje określonego postępowania [syntaktyczne kategorie normy postępowania: 1. adresat = podmiot, 2. okoliczności, 3. nakazane/zakazane czynności]
Kiedy norma nie określa adresata odnosi się do wszystkich. Kiedy norma nie określa okoliczności, należy się do niej stosować zawsze.
Charakterystyka adresata normy postępowania:
normy generalne - adresat jest wskazany poprzez podanie jego cech generalnych (najemca, student, prezydent, kupujący itd.) normy indywidualne - adresat wskazany jest poprzez podanie jego indywidualnych cech (imię i nazwisko, nazwa)


(…)

… puste - nie wskazują adresatów, bo nie istnieją (każdy krasnoludek z czerwonym kapturem musi się udać do dziekana)
Ze względu na to, kto jest twórcą i adresatem:
normy autonomiczne - adresat i twórca jest tym samym podmiotem (Nakazuję sobie uczenie się j. francuskiego)
normy heteronomiczne - adresat i twórca to odrębne, różne podmioty
Zadanie
Ze względu na rodzaje norm, wskaż jaką normą jest:
Jan Kowalski i Adam Nowak w dn. Powinni zdać indeks do dziekanatu.
Minister rolnictwa wyda rozporządzenie do ustawy.
Każdy kto nosi nazwisko Jacek Malinowski w chwili zauważenia pożaru powinien zawiadomić straż pożarną.
Zbyszek powinien oddać rzecz znalezioną w biurze rzeczy znalezionych do końca października 2011.
Przeniesienie własności nieruchomości powinno być dokonane w formie aktu notarialnego.
Ad. 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz