Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 161

Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZWIERZĘTA I RZECZY 1) Odpowiedzialność za zwierzęta - art. 431 Odpowiedzialność ponosi t en, kto je chowa lub się nimi posługuje ; zwierzę chowa ten , kto przez dłuższy czas sprawuje nad nim piecze dla własnych celów, dostrzegając mu s...

Szkoda na osobie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. SZKODA NA OSOBIE Szkoda na osobie - obejmuje uszczerbki w ej jak i niemajątkowej = krzywda ; są one w szczególny sposób związane z człowiekiem także nienarodzonym; roszczenia powstałe z tych szkód są niezbywalne - art. 449; ynikające z uszkodzenia ciała, ...

Umowa przedwstępna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. UMOWA PRZEDWSTĘPNA Umowa przedwstępna ( pactum de contraheno ) - jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, którą ustawa określa się mianem umowy przyrzeczonej - art. 389 ; umowa ta jest świadczeniem ( art. 353 ) i z...

Wykonanie i niewykonanie zobowiązań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 546

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA - art. 471 - 497 Wykonanie zobowiązania następuje przez spełnienie świadczenia, tzn. przez pełne zaspokojenie interesu wierzyciela określonego w treści stosunku zobowiązaniowego; zobowiązania powinny być wyko...

Wzorce umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. WZORCE UMÓW - art. 384 - 385 4 wzorzec umowy - wszelkie jednostronne przygotowane z góry przed zwarcie umowy, gotowe klauzule umowne; jest on przeznaczony do wielokrotnego stosowania przez stronę, która go „ustaliła”; mogą zwierać tylko tego rodzaju posta...

Zobowiązania z umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW, KONTRAKTY JEDNO- I DWUSTRONNE, UMOWY WZAJEMNE, ITP. Umowa zobowiązaniowa - jak każda umowa - jest zawsze zgodnym oświadczeniem woli co najmniej dwóch stron. W związku z czym, z samej definicji należy ona do klasy czynności prawnych dw...

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. Zdzisław Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1876

Oleniczak. Notatka składa się z 3 stron. ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA - art. 509 - 526 1) Zmiana wierzyciela A) Zmiana wierzyciela (cesja ) - umowa zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem) , na mocy umowy której

Renesans prawa rzymskiego w Europie Zachodniej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. Renesans prawa rzymskiego w Europie Zachodniej Szkoła bolońska 1088 r. -wykłady Irneriusa nt. kompilacji justyniańskiej -wprowadzanie norm prawa rzymskiego w praktyce prawnej w północnych Włoszech -sukces szkoły bolońskiej na skalę europejską rozpowszechni...

Doktryna prawa natury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Smolak. Notatka składa się z 5 stron. Doktryna prawa natury Kompilacja justyniańska - nienaruszalne prawa człowieka: małżeństwo i posiadanie dzieci Św. Tomasz z Akwinu XIII w. - prawo naturalne jest tym, co rozum ludzki wyprowadza z prawa boskiego; prawo ludzkie powinno być zgodne z prawem natu...

Ustawodawstwo napoleońskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. Ustawodawstwo napoleońskie Code civil 1804 r. -idee prawa natury i synteza prawa rzymskiego z francuskim prawem zwyczajowym -systematyka romanistyczna: -„o osobach” -„o majątkach i różnych rodzajach własności” -„o różnych sposobach nabycia własności” -...