Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 12

Zasada akceleracji i mnożnika inwestycyjnego, Dochód narodowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2639

Majewska. Notatka składa się z 2 stron. NIECENOWE DETERMINANTY PODAŻY ceny czynników produkcji - zależność ta oznacza, że podaż danego towaru zależy od kosztów jego wytworzenia. Jeżeli koszty spadają, to rośnie opłacalność produkcji, a tym samym producenci decydują o zwiększeniu podaży tegoż dobr...

Prawo międzynarodowe publiczne - nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie ...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1428

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE NOTATKI Z PODRĘCZNIKA - aut. Bierzanek, Symonides § 5 NIEWAŻNOŚĆ, WYGAŚNIĘCIE I ZAWIESZENIE STOSOWANIA UMÓW 1. NIEWAŻNOŚĆ UMÓW Umowa międzynarodowa musi spełniać pewne warunki przedmiotowe i podmiotowe, jeśli ich n...

Inne źródła prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

§ 9 INNE ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 1. ORZECZNICTWO SĄDÓW MIĘDZYNARODOWYCH Sądy międzynarodowe nie są jedynie „ustami wymawiającymi słowa ustawy” , ponieważ oddziałują także na rozwój prawa poprzez precyzowanie i wyjaśnianie treści przepisów prawnych i kształtowanie poczucia prawnego w społecz...

Łacińskie określenia argumentów o istocie dowodu retorycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4298

Łacińskie określenia argumentów o istocie dowodu retorycznego - argumentum a contrario - argument z przeciwieństwa (przepis odnosi się do zwierzęcia czworonożnego a nie dwunożnego,więc inne zasady stosuje się przy zabiciu osiołka,a inne przy zabiciu kangura) argumentum a ...

Argumentacja prawnicza dziś

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2380

Dajczak. Notatka składa się z 6 stron. Teksty prawa rzymskiego (Corpus Iuris Civilis) ↓ Nauka prawa powszechnego (Ius commune) ↓ Argumentacja prawnicza dziś Retoryka - umiejętność argumentowania i prezentowania swojego stanowiska w sporze sądowym Wymawianie liter w języku łacińskim „ae”; „...

Systematyka porządku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. 1. Systematyka porządku prawnego Ius publicum ius privatum Publicum ius est qoud ad statum rei romanae spectat, privatum qoud ad singulorum ulitatem Ius publicum privatorum pactis mutari non potest Privatorum conventio iuri publico non derogat - prywatne po...

Pojęcia i zwroty - ważność umowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4445

Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Pojęcia i zwroty - ważność umowy Utile per inutile non vitiatur - to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne (dotyczy sytuacji umów, które są częściowo wadliwe; częściowa nieważność umowy nie powoduje całości nieważności umowy) ...

Czemu ma służyć retoryka- istota poglądu antycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1911

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. CZEMU MA SŁUŻYĆ RETORYKA? - ISTOTA POGLĄDU ANTYCZNEGO Celem retoryki jest „umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące” „Trzeba poza tym umieć udowodnić przeciwstawny pogląd w ten sposób, jak to się...

Prawo międzynarodowe, wspólnotowe w krajowym porządku prawnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3787

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO WSPÓLNOTOWE W KRAJOWYM PORZĄDKU PRAWNYM nawiązanie do koncepcji dualistycznych (odrębne systemy prawne, a p.m. potrzebuje specjalnego wprowadzenia do prawa wewnętrznego - transformacji poprzez ratyfikację) w przeciwieństwie do koncepcji monistycznej. art. 9 stanowi, ...

Podstawowe zasady prawa wyborczego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3556

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA WYBORCZEGO ZASADA POWSZECHNOŚCI określa krąg podmiotów, którym przysługuje prawo wyborcze, wymagając by wszystkim dorosłym obywatelom przysługiwało, co najmniej czynne prawo wyborcze, a wszelkie ograniczenia mogą wynikać jedynie z naturalnych czynników, a nie politycznych....