Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 13

Organizacja wyborów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2863

ORGANIZACJA WYBORÓW Organizacja wyborów odbywa się w następujących etapach: zarządzenie wyborów : wybory do Sejmu i Senatu (zawsze łącznie) zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed końcem kadencji obu izb (art. 98 ust. 1). Wybory wyznacza się na dzień wolny od pracy...

Parlament. Struktura, skład i organizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2758

PARLAMENT. STRUKTURA, SKŁAD I ORGANIZACJA WPROWADZENIE istnienie parlamentu , który skupia w sobie kompetencje ustawodawcze i kontrolne względem władzy wykonawczej, będący organem naczelnym, demokratycznie wybieranym przez Naród jest podstawową przesłanką demokratyzmu państwa ; istotą parlamentu...

Struktura parlamentu : zgromadzenie narodowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2793

STRUKTURA PARLAMENTU: ZGROMADZENIE NARODOWE Historia: konstytucja marcowa - TAK → rewizja konstytucji co 25 lat (łatwiej niż zmiana) oraz dokonywanie wyboru prezydenta; k...

Status prawny posłów i senatorów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2625

STATUS PRAWNY POSŁÓW I SENATORÓW uwm - ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora; Mandat parlamentarny ma trzy znaczenia: jako wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców ; jako całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty ; jako określenie funkcji c...

Funkcje parlamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3108

FUNKCJE PARLAMENTU Funkcja ustawodawcza zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej: żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny; kompetencje prawodawcze innych organów mają charakter podporządkowany , wyją...

Specjalne tryby ustawodawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2884

SPECJALNE TRYBY USTAWODAWCZE: tryb pilny (art. 123) to uprzywilejowanie danego projektu, polegające na priorytetowym traktowaniu go, jak i na znacznie szybszej procedurze ustawodawczej; tylko RM może uznać dany projekt za pilny (z wyjątkiem

Funkcja kontrolna - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2282

FUNKCJA KONTROLNA Kontrola to porównanie stanu faktycznego ze stanem prawnie postulowanym, oraz wyciągnięcie opinii i wniosków, bez możliwości władczego wpływania na podmiot kontrolowany, gdyż wtedy zaczyna to być nadzorem; Ogólne instrumenty kontroli: prawo żądania informacji - wynika z samej i...

Referendum - pojęcie ogólne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2772

REFERENDUM POJĘCIA OGÓLNE referendum (głosowanie ludowe) - to forma demokracji bezpośredniej, polegająca na wypowiadaniu się wyborców, w formie głosowania, na tematy dot. spraw całego państwa lub jego części, przebiegające w oparciu o podstawowe zasady prawa wyborczego oraz sformułowanie alternat...

Referendum lokalne oraz prezydent- pozycja ustrojowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

REFERENDUM LOKALNE (ART. 170) dopiero ustawa z 2000 r. o referendum lokalnym rozszerzyła to referendum na wszystkie szczeble samorządu lokalnego ; art. 170 - przedmiot → sprawy dot. danej wspólnoty samorządowej , co oznacza: nie mogą ...

Wybory prezydenta i jego mandat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

WYBORY PREZYDENTA I JEGO MANDAT wybierany przez Naród - co jest niespójne z uregulowaniami dot. kompetencji prezydenta, ale jest wynikiem historycznych uwarunkowań ; wybory 4-roprzymiotnikowe : powszechne - czynne - jak do Sejmu, bierne - od 35 lat; równe - aspekt formalny, a aspekt materialny ni...