Organizacja wyborów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja wyborów - strona 1 Organizacja wyborów - strona 2 Organizacja wyborów - strona 3

Fragment notatki:


ORGANIZACJA WYBORÓW Organizacja wyborów odbywa się w następujących etapach: zarządzenie wyborów : wybory do Sejmu i Senatu (zawsze łącznie) zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed końcem kadencji obu izb (art. 98 ust. 1). Wybory wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni przed końcem kadencji (art. 98 ust. 2), w przypadku skrócenia kadencji wybory muszą się odbyć nie później niż 45 dni od dnia zarządzenia o skróceniu kadencji.
wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu i muszą się one odbyć między 100 a 75 dniem przed upływem kadencji prezydenta, w przypadku opróżnienia urzędu zarządzone w ciągu 14 dni i odbyć się muszą w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Okręg wyborczy - to jednostka terytorialna, w ramach której wybierana jest określona liczba posłów lub senatorów. W skład każdego okręgu wchodzi pewna liczba obwodów głosowania. Obwód głosowania - to jednostka terytorialna, w ramach której oddaje głosy określona grupa wyborców. Komisje wyborcze - to szczególny organ państwowy powołany do przeprowadzenia wyborów. Wyróżnia się: Państwową Komisję Wyborczą - organ stały, który składa się z 9 członków będących sędziami - 3 TK, 3 SN i 3 NSA, wskazani przez swojego przewodniczącego, a powoływani przez Prezydenta. Zadania:
powołuje swojego przewodniczącego i 2 zastępców;
nadzorczo-organizacyjne wobec niższych komisji;
czynności wyborcze (np. rejestruje kandydatów na Prezydenta, ogłasza wyniki wyborów, wydaje wytyczne wiążące [quasi-prawotwórcze] dla niższych komisji i wyjaśnienia dla inny organów państwowych). Okręgowe Komisje Wyborcze ( Wojewódzkie w przypadku referendum) - nie są stałe (tworzone odrębnie dla każdych wyborów), składające się z sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, zgłaszani przez Ministra Sprawiedliwości, a powołuje ich Państwowa Komisja Wyborcza, na czele stoi wojewódzki komisarz wyborczy lub jego zastępca. Zadania:
rejestrują kandydatów (Senat) i okręgowe listy kandydatów (Sejm) oraz ustalają wyniki głosowania w okręgach (wszystkie wybory).
nadzór na niższymi komisjami. Obwodowe Komisje Wyborcze - składają się z przedstawicieli wyborców (nie muszą być składem sędziowskim), powoływane odrębnie na każde wybory przez wójtów lub okręgowe komisje wyborcze (wybory prezydenckie). Zadania to: przeprowadzenie głosowania, ustalenie jego wyników, przekazanie ich do wyższej komisji wyborczej oraz podanie do publicznej wiadomości. zgłaszanie kandydatów wybory prezydencie - 3 etapy: I - zawiązanie komitetu wyborczego, popierającego kandydata na zasadzie wyłączności, przez min. 15 obywateli, pod warunkiem uzyskania 1000 podpisów i złożenia zgody kandydata i jego oświadczenia lustracyjnego → PKW rejestruje komitet, a spory rozstrzyga SN.

(…)

… w Monitorze Polskim. Odrzucenie powoduje utratę prawa do dotacji i subwencji.
głosowanie - w lokalach obwodowej komisji wyborczej, od 6.00-20.00, przy obecności min. 3 członków obwodowej komisji. Komitety wyborcze mogą wyznaczyć swoich mężów zaufania. Nieważne głosy - zaznaczenie więcej kandydatów niż możliwe, brak skreśleń, głosowanie na innej karcie. Dopiski nie mają wpływu na ważność głosu.
ustalenie…
… danego posła/senatora, lub wyborów w ogóle.
uzupełnienie składu Sejmu lub Senatu - W przypadku wygaśnięcia mandatu posła/senatora → (art. 177 ust. 1 i 2 oraz art. 213 ust. 1 i 2 ows) tzn. odmowa złożenia ślubowania; utrata biernego prawa wyborczego, zrzeczenia się mandatu; śmierci; naruszenie przepisów o incompatibilitas, orzeczenia o złożeniu przez posła fałszywego oświadczenia lustracyjnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz