Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 11

Dług publiczny i sposoby zarządzania nim

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

Majewska. Notatka składa się z 1 strony. DŁUG PUBLICZNY I SPOSOBY ZARZĄDZANIA NIM Dług publiczny jest finansowym zobowiązaniem państwa z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na pokrycie deficytów budżetowych . O jego aktualnych rozmiarach stanowi więc suma deficytów budżetowych poprzednich okr...

Funkcje pieniędza, popyt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Majewska. Notatka składa się z 4 stron. FUNKCJE PIENIĄDZA (Pieniądz potencjalny i standardowy) a) jest miernikiem wartości towarów - określa wartość produktów i usług i innych towarów. Mierzy wartość nietowarowej działalności b) jest środkiem cyrkulacji wymiany towarów -przejawia się w rozdzielan...

Handel wewnętrznogałęziowy i zwenętrznogałęziowy, Efekt substytucji...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. HANDEL WEWNĄTRZGAŁĘZIOWY I ZEWNĄTRZGAŁĘZIOWY Handel wewnątrzgałęziowy ma miejsce wtedy, gdy kraj jednocześnie eksportuje i importuje produkty wytworzone w tej samej gałęzi , tzn. dobra będące bliskimi substytutami w produkcji lub konsumpcji (lub obu tych sf...

Handel zagraniczny a dochód narodowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2632

Majewska. Notatka składa się z 2 stron. HANDEL ZAGRANICZNY, A DOCHÓD NARODOWY Dochód pochodzący z handlu zagranicznego stanowi część dochodu narodowego. Wyraża się go kategoriach brutto oraz netto. Tym samym jest on składnikiem Produ...

Inflacja - Inflacja popytowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1652

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. INFLACJA (rodzaje inflacji ze względu na jej wysokość, przykłady) Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym przejawiającym się trwałym wzrostem ogólnego poziomu cen w określonym czasie. Nie chodzi o wzrost ceny pojedynczego towaru lub niewielu towarów, lecz, że...

Konkurencje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, A OLIGOPOLISTYCZNA Model konkurencji monopolistycznej opiera się na czterech podstawowych założeniach : (1) Produkty na rynku są zróżnicowane i posiadają bl...

Konsument i konsumpcja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1407

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. SYTUACJA RÓWNOWAGI KONSUMENTA Konsumentem jest jednostka, która dysponując określonym dochodem dokonuje zakupów dóbr na rynku zgodnie ze swoimi preferencjami celem maksymalizacji czerpanej z tego tytułu użyteczności. Uwzględniając swoje preferencje dotycząc...

Krzywa Philipsa, Luka deflacyjna i paradoks oszczędności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2009

Majewska. Notatka składa się z 2 stron. KRZYWA PHILIPSA W UJĘCIU NEOKEYNESISTÓW I W UJĘCIU ORYGINALNYM (w ujęciu oryginalnym) Krzywa Phillipsa ma nachylenie ujemne. Z jej przebiegu wynika, że początkowo ograniczenie stopy bezrobocia wią...

Strategie liberalna i redystrybucyjna, Bezrobocie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

Majewska. Notatka składa się z 4 stron. STRATEGIA LIBERALNA STRATEGIA REDYSTRYBUCYJNA BEZROBOCIE STRUKTURALNE I SPOSOBY ZWALCZANIA Bezrobocie strukturalne to takie bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności mię...

Popyt, prawo popytu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2730

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. Popyt rzeczywisty , tzn. taki, przy którym chęć nabycia towaru (preferencje nabywców) poparta jest posiadaniem odpowiedniej siły nabywczej. Wyróżniamy jeszcze popyt potencjalny , który oznacza pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami d...