Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 10

Sprawa Głoszczuk 8

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

71. Ponadto, jak słusznie wskazała Komisja, skuteczność takiego systemu uprzedniej kontroli zależy w bardzo dużym stopniu od prawidłowości deklaracji składanych przez zainteresowane osoby w momencie ubiegania się o wizę wjazdową przed właściwymi władzami w ich państwie pochodzenia lub w momencie pr...

Sprawa Głoszczuk 9

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

81. Powstaje również pytanie, czy - w sytuacji, takiej jak państwa Głoszczuk - wymóg przedstawienia nowego wniosku o pozwolenie na osiedlenie się we właściwej formie w państwie pochodzenia obywatela polskiego, lub w odpowiednim przypadku, w innym państwie, jest zgodny z interpretowanymi łącznie art...

Sprawa Głoszczuk 10

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

Sentencja Na tej podstawie TRYBUNAŁ W odpowiedzi na pytania skierowane przez High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Crown Office), postanowienie z 9.12.1998 r., orzeka co następuje: 1. Artykuł 44 ust. 3 Układu E...

Prawo Unii Europejskiej - notatki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

Problemy w Europie po II wojnie światowej: - wybuch kolejnej wojny, - jak odbudować ekonomicznie Europę, - odparcie zagrożenia komunizmem, - co zrobić z Niemcami - zaorać, głodzić - Morgenthau Hans Joachim Morgenthau (ur. 17 lutego 1904 , Coburg ; zm. 19 lipca 1980 ) - amerykański prawnik i bad...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

(3)Ta produkcja oferowana będzie całemu światu bez różnicy i wyjątków, aby przyczynić się do podniesienia poziomu życia i do rozwoju dzieł pokojowych. Dzięki zwiększonym zasobom Europa będzie mogła nadal realizować jedno ze swoich podstawowych zadań, jakim jest działanie na rzecz rozwoju kontynentu...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

W wyniku dialogu rozpoczęto negocjacje, w wyniku którego podpisano Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 18 kwietnia 1950r. w Paryżu. Wszedł w życie po ratyfikacji przez 6 sygnatariuszy 21 lipca 1952 r...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 4

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Reakcją na traktat jest pojawienie się opozycji w państwach członkowskich - kwestionowanie kierunku integracji europejskiej + opozycja sadów konstytucyjnych państw członkowskich (niemiecki na czele) - kwestionowanie niektórych zasad, zwłaszcza sformułowanych w orzecznictwie ETSu, które wyraźnie zah...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 5

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej. Traktat ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilności. Założeniem unii walutowej jest to, że gospodarki, które będą tę unię tworzyły upodobnią się na tyle, że będą stanowiły tak jakby jeden obszar. Obszar, na którym ...

Bilans płatniczy, Rynek walutowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 952

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. BILANS PŁATNICZY Bilans płatniczy , bilans obrotów płatniczych z zagranicą, zestawienie wartości wszystkich przychodów i wydatków kraju związanych z jego stosunkami ekonomicznymi z zagranicą w danym okresie (najczęściej w ciągu roku) Bilans płatniczy jest z...

Cena max i min, Funkcja redystrybucyjna, Krzywa Laffera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Majewska. Notatka składa się z 4 stron. CENA MAKSYMALNA, CENA MINIMALNA (przedstawienie w sytuacji równowagi/nierównowagi rynkowej) Krzywa popytu przecina się z krzywą podaży, tworząc w ten sposób punkt równowagi cenowej. Obie krzywe stan...