Prawo Unii Europejskiej - notatki 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej - notatki 3 - strona 1 Prawo Unii Europejskiej - notatki 3 - strona 2 Prawo Unii Europejskiej - notatki 3 - strona 3

Fragment notatki:

W wyniku dialogu rozpoczęto negocjacje, w wyniku którego podpisano Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 18 kwietnia 1950r. w Paryżu. Wszedł w życie po ratyfikacji przez 6 sygnatariuszy 21 lipca 1952 r. Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg. Wygasł 2002r. - popisano go na 50 lat. Jego konstrukcja miała wpływ na późniejsze traktaty.
Traktat powoływał określone instytucje:
Wysoka Władza - miała być elementem ponadnarodowym, miał działać w interesie samej wspólnoty nie zaś w interesie tworzących ją państw członkowskich.
Wspólne Zgromadzenie
Specjalne Zgromadzenie Ministrów
Trybunał Sprawiedliwości
Cele Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali: rozwój gospodarczy, wzrost zatrudnienia przez ustanowienie wspólnoty, ustanowienie wspólnego rynku miało nastąpić przez zniesienie dotychczasowych ograniczeń: ilościowych, ceł, innego rodzaju opłat przywozowych i wywozowych jeżeli chodzi o węgiel i stal, zniesienie wszelkich praktyk dyskryminujących, wprowadzenie zalążków przepisów zakazujących konkurencji - zakaz podziałów rynków, ograniczania pomocy państwowej.
Sam przemysł, jego własność różnie wyglądała w różnych państwach - we Francji trwał proces jego nacjonalizacji, w innych państwach pozostawał on w rękach prywatnych. Traktat nie przesądzał o zasadach własności. Bardziej koncentrował się na samym rynku.
Inne inicjatywy integracyjne: 1948 rok - Kongres Europejski - przedstawiciele rządów spotykają się i tworzą Radę Europy i powołują Komisję Praw Człowieka i ETPC - niezależnie od integracji gospodarczej rozpoczyna się proces skupiania wokół idei człowiek ( do końca lat 60. Toczą się osobno).
Projekty integracyjne z inicjatywy francuskiej - Traktat o Europejskiej Wspólnocie Obronnej 1952 r. i Traktat o Eu. Wspólnocie Politycznej EWO miało doprowadzić do powstania armii europejskiej.
Proces ten rozbił się na etapie ratyfikacji. EWO zostało odrzucone przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. Po tym jak upadło EWO nie kontynuowano prac nad Europejską Wspólnotą Polityczną. Później przedstawiciele państw sygnatariuszy stwierdzili, że potrzebna jest organizacja, której zakres zastosowania będzie szerszy. Plan Johana Willema Beyen a
(?) - Europejska Wspólnota Gospodarcza - 25 marca 1957r., Rzym, wszedł w życie 1 sierpnia 1958r. Stwierdzono, że potrzebna jest wspólnota dotycząca energii atomowej, ale jest to tak specyficzna tematyka, że postanowiono uchwalić osobny traktat, który wszedł w życie tego samego dnia. Europejska Wspólnota Energii Atomowej.
Powołano wspólne organy dla każdej wspólnoty, ponieważ mijało się z celem funkcjonowanie ich osobno. Zawarto pierwszy układ fuzyjny - 1967 - Traktat o wspólnym funkcjonowanie organów wspólnot europejskich.


(…)

… UE.
Do kryteriów kopenhaskich dodaje się również kryterium, że państwo musi być państwem europejskim, cokolwiek ma to znaczyć.
Jednolity Akt Europejski - 1986r. reakcja na kryzys w integracji europejskiej. Pierwszy przejaw reform. Wprowadzenie reformy stanowienia prawa w UE i wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego. Pogłębienie współpracy politycznej między państwami europejskimi. Rada Europejska to jedna z instytucji integracyjnych. Wprowadzono reguły współpracy między państwami członkowskimi. Rada Europejska to był organ nieprzwidziany w traktach założycielskich. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów UE i ona po raz pierwszy ukonstytuowała się podczas szczytu w Paryżu w 1973r., natomiast Jednolity Akt Europejski uznała jej istnienie, natomiast istotna jego rola to ostatnie lata. Program zmierzający…
… kolejny traktat fuzyjny, który ustanawiał jednolitą Radę i jednolitą Komisję oraz dokonywał scalenia administracji wspólnot.
Traktat z marca 1950r. jest podstawą integracji europejskiej, jego następcą jest Traktat o Funkcjonowaniu Unii europejskiej.
Postanowienia prawa materialnego. Celem było stworzenie wspólnego rynku. Rynek taki jest pozbawiony barier dla przepływu kapitału, pracowników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz