najważniejsze traktaty rewizyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 najważniejsze traktaty rewizyjne - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Wskaż najważniejsze traktaty rewizyjne i opisz zwięźle ich wpływ na kształtowanie się struktury Unii
Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali 1951
Traktaty rzymskie - utworzenie Europejskiej wspólnoty gospodarczej i Europejskiej wspólnoty energii atomowej 1957
Traktaty rewizyjne:
Traktat o fuzji - 1965, ustanowił wspólne instytucje dla 3 Wspólnot - Radę i Komisję tzw. Unifikacja instytucjonalna
Jednolity akt europejski - 1986; spełnił istotną rolę w ustanowieniu rynku wewnętrznego, przyspieszył prace nad Unią gospodarczą i walutową i WPZIB
Traktat z Maastricht - 1992; ustanowił UE oraz etapy tworzenia UGiW, zmienił nazwę EWG na Wspólnotę Europejską Traktat z Amsterdamu - 1997; dokonał przeniesienia z filaru III do I istotnych dziedzin filaru III - uwspólnotowienie (acquis Schengen)
Traktat z Nicei - 2001; przygotował instytucje UE do rozszerzenia; równolegle do prac nad tym traktatem ustalono wygaśnięcie TEWWIS od 2002 - EWWIS przestaje istnieć a objęte nią dziedziny przejmuje Wspólnota Europejska
Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy - podpisany 2004 rok, nie wszedł w życie- Francja i Niderlandy lokują; miał przekształcić UE w jednolitą organizację międzynarodową (euroatom poza unią) oraz zastąpić dotychczasowe traktaty stanowiące UE
Traktat z Lizbony - przekształcenie UE w jednolitą organizację międzynarodową; ujednolicenie mechanizmu decyzyjnego i katalogu źródeł prawa UE; sprecyzowanie zasad podziału kompetencji między UE a jej państwa członkowskie; reforma instytucji; umocnienie ochrony praw podstawowych; umocnienie roli parlamentów państw członkowskich w sprawach UE ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz