Sprawa Głoszczuk 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawa Głoszczuk 8 - strona 1 Sprawa Głoszczuk 8 - strona 2

Fragment notatki:

71. Ponadto, jak słusznie wskazała Komisja, skuteczność takiego systemu uprzedniej kontroli zależy w bardzo dużym stopniu od prawidłowości deklaracji składanych przez zainteresowane osoby w momencie ubiegania się o wizę wjazdową przed właściwymi władzami w ich państwie pochodzenia lub w momencie przyjazdu do państwa członkowskiego przyjmującego.
72. W tych okolicznościach, jak wskazuje rzecznik generalny w pkt 75 opinii, gdyby obywatele polscy mogli w każdym czasie ubiegać się o osiedlenie się w państwie członkowskim przyjmującym, pomimo wcześniejszego naruszenia warunku dotyczącego dozwolonego czasu pobytu w tym państwie jako turyści, mogliby zostać zachęceni do niezgodnego z prawem pozostawania na terytorium tego państwa i poddania się krajowemu systemowi kontroli dopiero po spełnieniu przez nich wymogów materialnych przewidzianych w ustawodawstwie imigracyjnym.
73. Wnioskodawca mógłby się wówczas powołać na klientów i aktywa przedsiębiorstwa, które zbudował w czasie niezgodnego z prawem pobytu w państwie członkowskim przyjmującym, albo na środkach uzyskanych w nim, być może również w wyniku podjęcia zatrudnienia, a następnie - mógłby się stawić przez władzami krajowymi jako osoba prowadząca efektywną działalność na własny rachunek, której uprawnienia powinny zostać uznane na podstawie Układu stowarzyszeniowego.
74. Taka interpretacja groziłaby pozbawieniem art. 58 ust. 1 Układu stowarzyszeniowego skuteczności i otwarciem drogi do nadużyć poprzez wsparcie naruszeń krajowego ustawodawstwa dotyczącego wjazdu i pobytu cudzoziemców.
75. W konsekwencji, obywatel polski, który zamierza podjąć działalność w państwie członkowskim jako osoba zatrudniona lub prowadząca działalność na własny rachunek, ale która obchodzi odpowiedni krajowy system kontroli, składając fałszywe oświadczenie, że wjeżdża do tego państwa członkowskiego w celach turystycznych, stawia się poza zakresem ochrony, jaką przyznaje Układ stowarzyszeniowy (zob. analogicznie, w odniesieniu do obejścia prawa krajowego przez obywateli wspólnotowych, powołujących w sposób niewłaściwy lub nieuczciwy prawo wspólnotowe, sprawa C-212/97 , Centros , ECR [1999] I-1459, pkt 24 i orzecznictwo tam cytowane).
76. Fakt, że naruszenie ustawodawstwa imigracyjnego państwa członkowskiego przyjmującego przez obywatela polskiego nastąpiło przed wejściem w życie Układu stowarzyszeniowego nie ma znaczenia, jeżeli - tak jak w przedmiotowej sprawie - sytuacja niezgodna z prawem nie zakończyła się w tamtym momencie i trwała nadal w momencie składania wniosku o pozwolenie na osiedlenie się. Co więcej, jak wskazano w pkt 24 powyżej, Sekretarz Stanu potraktował wnioski złożone przez państwo Głoszczuk na podstawie Układu stowarzyszeniowego tak jakby były to wnioski o pozwolenie na pozostanie i odrzucił je na tej podstawie, że w momencie podejmowania decyzji państwo Głoszczuk znajdowali się w sytuacji niezgodnej z prawem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz