Inflacja - Inflacja popytowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - Inflacja popytowa - strona 1 Inflacja - Inflacja popytowa - strona 2 Inflacja - Inflacja popytowa - strona 3

Fragment notatki:

Majewska. Notatka składa się z 3 stron.
INFLACJA (rodzaje inflacji ze względu na jej wysokość, przykłady) Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym przejawiającym się trwałym wzrostem ogólnego poziomu cen w określonym czasie. Nie chodzi o wzrost ceny pojedynczego towaru lub niewielu towarów, lecz, że wzrasta średnia ważona wszystkich cen traktowanych łącznie. Roczna stopa inflacji: CPJ t 1 - CPJ t 0 / CPJ t 0 x 100 % CPJ t 1 - indeks cen towarów konsumpcyjnych w danym roku przyjętym do badania poziomu inflacji; CPJ t 0 - indeks cen towarów konsumpcyjnych w tzw. roku bazowym; wskaźnik struktury: CPJ = koszt koszyka towarów konsumpcyjnych w roku t1 / koszt koszyka towarów konsumpcyjnych w roku t 0 x100 % W zależności od jej wysokości rozróżnia się inflację: - pełzającą , kiedy to ceny rosną umiarkowanie (umownie przyjmuje się, że jest to wzrost do 5% rocznie). Występuje w krajach nawet najbardziej harmonijnie rozwijających się, często traktowana jako łagodny środek koniunktury gospodarczej - krocząca (umownie przyjmuje się, że jest to wzrost cen w granicach 5% do 10% rocznie), typowa dla krajów, które po okresie ciągle przyspieszanego tempa wzrostu gospodarczego, wkraczają w okres stabilizacji tego tempa, utrzymując je jednak na wysokim poziomie, - galopująca (umownie przyjmuje się, że dotyczy ona wzrostu cen w granicach 10%-100% rocznie), właściwa krajom gospodarczo słabo rozwiniętym wkraczającym na drogę przyspieszonego rozwoju gospodarczego, lecz w wielkościach zbliżonych do dolnej granicy przedstawionych widełek, zdarza się także w krajach gospodarczo wyżej rozwiniętych, jest trudna do opanowania przez państwo, a w wielkościach zbliżonych do górnej granicy przedstawionych widełek inflacja wykazuje już pewną tendencję do spiralnego samonakręcania się, stając się niebezpieczną dla wzrostu gospodarczego, - hiperinflacja (umownie przyjmuje się, że dotyczy ona wzrostu cen w wielkościach powyżej 100% rocznie), właściwa niektórym krajom gospodarczo słabo rozwiniętym oraz krajom wyniszczonym wojną- w pierwszym przypadku jest to najczęściej wynikiem gwałtownego załamania się cen w monotowarowym eksporcie, w drugim natomiast wynika z konieczności zmasowanego wzrostu wydatków państwa na odbudowę zniszczeń wojennych. INFLACJA KOSZTOWA I ZJAWISKO Z TYM ZWIĄZANE Teoria inflacji kosztowej upatruje się przyczyn inflacji w procesie produkcji, tzn. we wzroście kosztów uzyskania określonej podaży. Jedną z podstawowych przesłanek wzrostu kosztów produkcji może być nacisk związków zawodowych na wzrost płac- dotyczy to przypadków, kiedy płace rosną szybciej od wydajności pracy. Z tym problem jest związane zjawisko tzw. spirali inflacyjnej

(…)

… również będzie coraz wyższa, a owy wzrost zostanie przeniesiony na ceny wielu produktów, przy produkcji których jest ono potrzebne.
INFLACJA POPYTOWA W DWÓCH UJĘCIACH
- w ujęciu keynesistów - Teoria inflacji popytowej przyjmuje jako bezpośrednią przyczynę tego zjawiska pojawienie się sytuacji, w której popyt globalny przekracza zdolności produkcyjne gospodarki. W takie sytuacji zaspokojenie potrzeb nabywców jest niemożliwe przy danym poziomie cen- zgodnie z prawem popytu rosną więc ceny, zostaje rozładowana luka inflacyjna i przywrócony stan równowagi na nowym poziomie. Pojawienie się luki inflacyjnej jest więc zatem bezpośrednią przyczyną inflacji popytowej. Źródła powstania tej sytuacji to nadmierne wydatki budżetowe oraz zbyt łatwy dostęp do tanich kredytów.
Środki wydatkowane z budżetu państwa trafiają…
reakcja łańcuchowa wzajemnego nakręcania się popytu globalnego- wzrost popytu inwestycyjnego prowadzi do zwielokrotnionego wzrostu popytu konsumpcyjnego wskutek działania zasady mnożnika inwestycyjnego, natomiast wzrost popytu konsumpcyjnego prowadzi do dalszego wzrostu popytu inwestycyjnego wskutek działania zasady akceleracji. Popyt globalny przewyższa podaż, a efektem tego jest inflacyjny wzrost cen…
… kraju importującego, ale może też być skutkiem przeprowadzonej w tym kraju dewaluacji. W przypadku każdej z wyżej wymienionych przesłanek wzrost kosztów produkcji jest przyczyną inflacyjnego wzrostu cen. Inflacja kosztowa w wyżej przedstawionym ujęciu jest w znacznym stopniu następstwem inflacji popytowej. Wzrost popytu w dużej bowiem mierze uruchamia przesłanki wzrostu kosztów wytwarzania.
INFLACJA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz