Zasada akceleracji i mnożnika inwestycyjnego, Dochód narodowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada akceleracji i mnożnika inwestycyjnego, Dochód narodowy - strona 1 Zasada akceleracji i mnożnika inwestycyjnego, Dochód narodowy - strona 2

Fragment notatki:

Majewska. Notatka składa się z 2 stron.
NIECENOWE DETERMINANTY PODAŻY ceny czynników produkcji - zależność ta oznacza, że podaż danego towaru zależy od kosztów jego wytworzenia. Jeżeli koszty spadają, to rośnie opłacalność produkcji, a tym samym producenci decydują o zwiększeniu podaży tegoż dobra; dostępność czynników produkcji - dostępność czynników wytwórczych ma wpływ na ceny tych czynników, a tym samym wpływa na całą podaż; technologia produkcji - oznacza pewien sposób zorganizowania procesu wytwarzania danego produktu (rodzaju i sposobu wykorzystanych czynników produkcji), najczęściej im lepsza technologia, tym niższe koszty wytwarzania, pozwalające na zwiększenie podaży. ceny innych produktów - w sytuacji rosnących cen innych wyrobów, produkcja danego dobra staje się relatywnie nieopłacalna, więc producenci przesuwają swoje zasoby do tych dziedzin, w których ceny są wyższe i pozwalają na osiągnięcie większych przychodów i zysków; liczba sprzedających - jeśli rośnie liczba producentów/dostawców danego towaru na rynek, wzrasta tym samym podaż danego produktu; oczekiwania dotyczące przyszłych cen produktów i czynników wytwórczych - jeśli prawdopodobny jest wzrost cen czynników wytwórczych, podaż danego towaru zostanie najpierw zwiększona. Jeśli przewiduje się, że ceny dobra wzrosną, to podaż może zostać ograniczona; pozostałe czynniki - w przypadku produktów spożywczych lub usług turystycznych rozmiary podaży zależą od klimatu i pogody. ZASADA AKCELERACJI I ZASADA MNOŻNIKA INWESTYCYJNEGO Zasada mnożnika inwestycyjnego - łączny przyrost popytu konsumpcyjnego będzie tym wyższy, im wyższa jest krańcowa skłonność do konsumpcji. Zasada akceleracji - wielkość nakładów inwestycyjnych zmienia się wraz z fazami cyklu koniunkturalnego. W okresie wzrostu gospodarczego inwestycje rosną szybciej niż produkt narodowy, a w okresie recesji spadają szybciej niż produkt narodowy; powiązanie zmian produktu krajowego z inwestycjami stanowi jedną z wielu prób wytłumaczenia cyklu koniunkturalnego. DEFINICJA DOCHODU NARODOWEGO Dochodem narodowym nazywamy sumę wynagrodzeń otrzymanych w ciągu jednego roku przez właścicieli czynników produkcji zaangażowanych w procesie wytwarzania dóbr i usług, tj. sumę płac i dochodów indywidualnej działalności gospodarczej, rent, procentów oraz zysków przedsiębiorstw . Z punktu widzenia źródeł pochodzenia czynników produkcji, dochód narodowy jest przychodem z tytułu ich zaangażowania w procesie produkcji. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorstw, dochód narodowy jest kosztem użycia tych czynników produkcji. Dochód narodowy obejmuje wszystkie dobra i usługi finalne wytworzone w każdej gospodarce narodowej w ciągu roku. Dochód narodowy może być wyrażony jedynie w jednostkach wartościowych.

(…)

… nie rozdzielonych zysków, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa i spłaceniu podatku od dochodów do budżetu państwa. Jest on jednocześnie powiększony o różne transfery z budżetu państwa na rzecz ludności (emerytury, stypendia, zasiłki, wydatki na opiekę socjalną) DDL - dyspozycyjny dochód ludności - otrzymujemy przez odjęcie od OUL podatków bezpośrednich i podobnych Opłat. Reprezentuje potencjalną siłę nabywczą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz