Istota rynku i kryteria jego podziału - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3822
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota rynku i kryteria jego podziału - wykład. - strona 1 Istota rynku i kryteria jego podziału - wykład. - strona 2 Istota rynku i kryteria jego podziału - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Istota rynku i kryteria jego podziału. Rynek jest to miejsce spotykania się kupujących i sprzedających w celu dokonania transakcji. Najważniejsze kryteria podziału to: Przedmiot obrotu: rynek towarów, rynek dóbr konsumpcyjnych, rynek dóbr przemysłowych, rynek usług, rynek finansowy, rynek czynników produkcji.
Zasięg geograficzny: rynek lokalny, rynek regionalny, rynek narodowy, rynek światowy, rynek międzynarodowy.
Relacja popytu do podaży: rynek nabywcy, rynek sprzedawcy.
Stopień zaspokojenia potrzeb: rynek producenta, rynek konsumenta.
Wielkość transakcji: rynek hurtowy, rynek detaliczny.
Mechanizm rynkowy i jego znaczenie we współczesnej gospodarce. Mechanizm rynkowy to ogół zależności między popytem, podażą i cenami wszystkich rynkowych dóbr i usług oraz procesów dostosowawczych między nimi.
Popyt i jego determinanty. Popyt to ilość dóbr lub usług jaką konsumenci chcą i mogą kupić po danej cenie i w danym okresie. Determinanty popytu : cena danego dobra, ceny innych dóbr, dochody realne nabywców, liczba potencjalnych nabywców, gusty i preferencje, oczekiwania dotyczące przyszłego poziomu cen i dochodów
Cenowa i dochodowa elastyczność popytu. Cenowa elastyczność popytu określa wielkość popytu przy zmianach ceny.
E1 popyt elastyczny. E1 popyt elastyczny. E

(…)

… fiskalna.
Aktywna: gdy rząd stosuje wybrane środki w celu: przeciwdziałania cyklicznym fluktuacjom, zapewnienie stabilizacji cen, ograniczanie bezrobocia. Głównymi rodzajami tych posunięć są zmiany stawek podatkowych, wydatki na roboty publiczne. Może to jednak powodować wiele niekorzystnych zjawisk. Pasywna: wykorzystuje automatyczne stabilizatory koniunktury (ASK), które nie wymagają aktywności…
… jednoosobowego właściciela - spółki osobowe - spółki kapitałowe - spółki mieszane , będące połączeniem spółek kapitałowych i osobowych - spółdzielnie - przedsiębiorstwa państwowe
Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego.
Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego:
- produkt krajowy brutto PKB
- produkt narodowy brutto PNB
- produkt narodowy netto wg. Cen rynkowych PNN
- dochód narodowy wg. Cen…
…, przy danej cenie i w określonym czasie.
Cenowa elastyczność podaży i typy podaży.
Cenowa elastyczność podaży pokazuje reakcje podaży danego dobra przy zmianach ceny tego dobra.
Podstawowe prawo rynku - prawo popytu i podaży.
Gdy cena rośnie to popyt maleje. Gdy cena rośnie to podaż tez rośnie. Prawo popytu i podaży, podstawowe prawo ekonomiczne regulujące działanie mechanizmu rynkowego, określające wzajemne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz