Uniwersytet Gdański - strona 45

Praca w grupie - efektywność

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Markowska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2037

Zespól a grupa ZESPÓŁ - jest zbiorem współpracujących ze sobą ludzi, którzy dzięki temu mogą osiągnąć coś, czego nie byliby w stanie zrobić samodzielnie. Nie może jednak wykreować cech. Może natomiast wykreować produkt, który będzie nową jakością nieosiągalną poprzez działania jednostkowe. ZESPÓ...

Komunikacja w organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Markowska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2156

Temat: Komunikacja w organizacji. Plan: Dlaczego skuteczne zarządzanie nie może odbywać się bez komunikacji? Rola i znaczenie komunikacji w pracy menedżerów Podstawowe formy komunikacji w organizacji: interpersonalna /pisemna, ustna/; organizacyjna; pionowa, pozioma; elektroniczna Formy komunikac...

Style kierowania - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Markowska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3192

Temat: Style kierowania. Plan: Rodzaje stylów kierowania Diagnozowanie stylów kierowania Czynniki kształtujące style kierowania Obszary przydatności poszczególnych stylów kierowania Bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania PRZYWÓDZTWO - zdolność do wpływania na zachowania innych tak, aby o...

Rodzaje stylów kierowania i ich diagnostyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Markowska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1694

I. i II. RODZAJE STYLÓW KIEROWANIA I DIAGNOSTYKA STYLÓW KIEROWANIA Według teorii X ludzie z założenia nie lubią pracować i unikają pracy jak to tylko jest możliwe, starają się unikać odpowiedzialności, są mało ambitni, ponad wszystko pragną spokoju i wolą być kierowani. Zgodnie z tym podejściem...

Organizacja - zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Markowska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1925

Zagadnienia do kolokwium z przedmiotu Zachowania organizacyjne Co to jest organizacja? Podsystemy organizacji i cechy organizacji jako systemu. Jest to zespół środków i ludzi dążących do jednego celu. Organizacja - grupa ludzi, kt maja wspolny cel -wyodrębniona z otoczenia, można powiedzieć co d...

Ewidencja syntetyczna i analityczna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3696

Rachunkowość Wykład I V Przy dokonywaniu ewidencji możliwe jest popełnienie błędów , które należy usunąć Poprawa błędów nie może polegać na ich wymazywaniu czy też wywabianiu przy użyciu korektora Błędy mogą być poprawiane poprzez : Przekreślenie Storno czarne lub czerwone Przekreślenie Poprz...

Rachunkowość i jego istota

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1687

Rachunkowość Wykład I Program wykładu Istota rachunkowości. Majątek i źródło jego finansowania. Bilans przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu Pojęcie i funkcjonowanie konta księgowego. Tworzenie konta przez podział. Dokumenty księgowe. Księgi rachunkowe i spra...

Handel detaliczny - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2345

Handel detaliczny W handlu detalicznym następuje sprzedaż produktów w ilościach na ogół małych, ale jest to określenie względne. Muszą tu być brane pod uwagę: rodzaj towarów, nawyki konsumpcyjne, konkretne sytuacje nabywcze. Przedsiębiorstwo handlu detalicznego kieruja ofertę i działania marketi...

Rodzaje kanałów dystrybucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grażyna Złotkowska
 • Kanały dystrybucji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1827

Kanały dystrybucji to zespół ogniw przez, które przepływają strumienie marketingowe. Są to strumienie rzeczowe, finansowe, informacyjne. Funkcje dystrybucyjne mogą być realizowane przez samych wytwórców produktów tzw. dystrybucja bezpośrednia lub zlecane pośrednikom - dystrybucja pośrednia. Dys...

Budowa i skład atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

BUDOWA I SKŁAD ATMOSFERY   METEOROLOGIA- nauka geograficzna o atmosferze, jej budowie, właściwościach i zachodzących w  niej procesach fizycznych zajmuję się badaniami:  -składu i budowy atmosfery   -obiegu ciepła i warunkami cieplnymi w atmosferze i na pow. ziemi   -obiegu i przemianami fazowymi w...