Uniwersytet Gdański - strona 46

Rodzaje ruchu powietrza

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1561

RODZAJE RUCHU POWIETRZA:   DYWERGENCJA – inaczej rozbieżność, występuje w obszarach, w których powietrze rozpływa się.  Dywergencja jest dodatnia nie tylko, gdy linie prądu rozchodzą się ...

Środki zaradcze zmierzające do ochrony atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

ŚRODKI ZARADCZE ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY ATMOSFERY.   Anglia - obecnie obowiązująca ustawa pod nazwą The New Clean Air Bill jest udoskonalonym i  poszerzonym wydaniem poprzednich. Ustawa o ochronie powietrza podaje dopuszczalne emisje  zanieczyszczeń przez poszczególne źródła, określa dokładnie typy ...

Meteorologia i kliamtologia - Azot

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

Azot  stanowi ok. . całej masy atmosfery  – występuje w dolnej, 50-kilometrowej warstwie jako azot cząsteczkowy N2  – na wysokości 50-100 km jako azot atomowy N  Na atomowy azot N w gornej atmosferze oddziałuje promieniowanie kosmiczn...

Baroklinowość i barotropowość atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2625

Baroklinowość i barotropowość atmosfery      Barotropowość w atmosferze występuje wtedy, kiedy gęstość powietrza jest funkcją  jedynie ciśnienia. Izotermy przebiegają wówczas równolegle do izobar. W  swobodnej atmosferze barotropowej wiatr wieje równolegle do  izobar, a więc także równolegle do 

Budowa pionowa atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Budowa pionowa atmosfery, zasięg poszczególnych warstw i ich charakterystyka  przestrzeń kosmiczna-Otwarta przestrzeń poza ziemską atmosferą. Charakteryzuje  ją stan bardzo wysokiej próżni, nieosiągalnej nawet w większości przeciętnych  laboratoriów. Z racji nieobecności jakiegokolwiek ośrodka nie ...

Czynniki kształtujące klimat

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1883

Czynniki kształtujące klimat  CZYNNIKI KLIMATOTWÓRCZE  Geograficzne czynniki kształtujące klimat:  - szerokość geograficzna (zróżnicowanie ilości promieniowania słonecznego docierającego  do powierzchni Ziemi),   - rozkład lądów o m...

Kliamt i czynniki klimatotwórcze

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2030

I. System klimatyczny:  definiowany jako pozostający w równowadze dynamiczny układ  strukturalny ukształtowany w długim okresie, składający się z atmosfery, hydrosfery,  kriosfery, biosfery i geosfery. Pod wpływem promieniowania słonecznego w p...

Klimat Polski. Główne cechy i czynniki kształtujące.

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1911

Klimat Polski. G łówne cechy i czynniki kształtujące.   Klimat Polski podobnie tak jak i innych krajów i kontynentów kształtowany jest przez  następujące czynniki:  cyrkulację atmosferyczną,  promieniowanie słoneczne   czynniki geograficzne ( układ rzeźby, wpływ Bałtyku)   Położenie geograficzne, (...

Mechanizm powstawania bezpośredniej cyrkulacji termicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463

Mechanizm powstawania bezpośredniej cyrkulacji termicznej  Poziomy gradient temperatury generuje powstanie niezerowego gradientu ciśnienia  atmosferycznego, pod wpływem którego powietrze zaczyna się przemieszczać.  Gdy powierzchnia ziem...

Meteorologia i kliamtologia - metan

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

METAN  – występuje w atmosferze w śladowych ilościach  – jego rola w efekcie cieplarnianym może być porownywalna ze znaczeniem CO2  – jeśli za potencjał cieplarniany emisji 1 kg CO2 przyjmiemy 1, to dla metanu wynosi on 21  – wyrożnia się silnymi pasmami pochłaniania promieniowania ziemskiego w bli...