Meteorologia i kliamtologia - Azot

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia i kliamtologia - Azot - strona 1 Meteorologia i kliamtologia - Azot - strona 2

Fragment notatki:

Azot  stanowi ok. . całej masy atmosfery  – występuje w dolnej, 50-kilometrowej warstwie jako azot cząsteczkowy N2  – na wysokości 50-100 km jako azot atomowy N  Na atomowy azot N w gornej atmosferze oddziałuje promieniowanie kosmiczne, ktore  wytwarza nietrwały izotop 14C, zwany radiowęglem. W dolnej atmosferze izotop ten  wchodzi w związku z tlenem, tworząc CO2, asymilowany następnie przez rośliny. Jedna  molekuła CO2 zawierająca radiowęgiel przypada przeciętnie na 0,5*1012 molekuł  zbudowanych z trwałego węgla 12C. Zasoby nietrwałego radiowęgla w materii organicznej  stopniowo przekształcają się w azot, ktory powraca do atmosfery. Zawartość radiowęgla w  osadach organicznych może być miarą czasu ich powstawania; pomiar udziału tego izotopu  w martwej materii organicznej może być metodą datowania osadow.  Cząsteczki azotu budującego dolną część atmosfery są dość obojętne; do rozerwania  dwuatomowego azotu i uruchomienia wiązania atomow N potrzebna jest znaczna energia.  Dostarczają jej m.in. wyładowania burzowe. Uwolnione atomy azotu wiążą się z tlenem,  tworząc tlenki azotu, ktore z kolei reagują z wodą, wskutek czego powstają azotany i  azotyny. Są one wypłukiwane przez deszcz z atmosfery i zasilają glebę, z ktorej są pobierane  przez rośliny, wiążące azot w żywej materii. Masa azotu absorbowanego z atmosfery w ten  sposob jest jednak niewielka, sięga zaledwie 1g/m2 rok.  Możliwe jest rownież bezpośrednie wiązanie atmosferycznego azotu przez organizmy żywe  w wodach i wilgotnej glebie. Szczątki tych organizmow stanowią naturalny nawoz,  odgrywający m.in. rolę w podtrzymywaniu żyzności pol ryżowych. Podobną rolę spełniają  związane z roślinami motylkowymi bakterie azotowe, tzw. brodawkowe. Azot, wiązany  przez bakterie azotowe, żyjące w symbiozie z roślinami motylkowymi, przenika w postaci  azotanow do ich tkanek i umożliwia – w dalszych procesach biochemicznych – syntezę  białka w liściach. Uprawy koniczyny i lucerny wiążą w ten sposob do 40g azotu na 1m2 w  ciągu roku. Do wzbogacenia gleby w azot przyczyniają się  także biała akacja, olcha oraz inne żyjące w glebie bakterie azotowe (Azotobacter,  Clostrinium). Rozkład martwej materii organicznej (mineralizacja) zachodzi z udziałem  bakterii i grzybów, tzw. destruentów. Rozkład kończy się powstaniem amoniaku, który  może ponownie wejść w cykl nitryfikacyjny: bakterie Nitrosomonas utleniają amoniak na  azotyny, a bakterie Nitrobacter utleniają azotyny na azotany. Natomiast bakterie  denitryfikacyjne rozkładają powstałe w procesie nitryfikacji azotany, powodując wydzielenie 

(…)

…. Natomiast bakterie
denitryfikacyjne rozkładają powstałe w procesie nitryfikacji azotany, powodując wydzielenie
do atmosfery wolnego azotu cząsteczkowego.
Skutkiem redukcji azotynów i azotanów jest też powstawanie podtlenku azotu N2O, który
obok amoniaku staje się śladowym składnikiem atmosfery. Podtlenek azotu w znacznym
stopniu wpływa na powstawanie efektu cieplarnianego; jego „potencjał cieplarniany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz